Resurs­effektivitet och återvinning

Produkten, dess framställning och hela värdekedjan planeras och övervakas så att material och energi används på ett effektivt sätt. Nya råmaterial och produkter framställs av insamlat och återvunnet material.

Aktörer inom Resurs­effektivitet och återvinning

Välkommen att ta del av intressanta cirkulära affärsidéer runt om i Sverige. Du kan filtrera på typ av aktör, kundgrupp och region.

typ-filter
Målgruppsfilter
El & Skrotförädling Mälardalen