El & Skrotförädling Mälardalen

Lokal skrotförädling ger råvaru- och transportvinst

El & Skrotförädlings idé är att vara den lokala skrotförädlaren med hög förädlingsgrad. Närheten gör att mer material lämnas in för att det är enkelt. Korta körsträckor och att komprimerat material körs ger stora transportvinster.

Problem

Elkabelskrot uppstår till exempel när hus rivs, gammal kabel byts ut på industrier eller att kablar går sönder. Idag är det normala att stora mängder
obearbetad skrotad kabel körs långa sträckor, till exempel ner i Europa. Det innebär mer utsläpp men också att det i onödan transporteras stora mängder luft.

Lösning: Lokal skrotförädling ger råvaru- och transportvinst

El & Skrotförädling återvinner metaller i huvudsak av skrotad elkabel. Genom olika processer bearbetas och granuleras materialet med så hög förädlingsgrad som möjligt. De har satsat på att vara den lokala, effektiva skrotförädlaren nära kund, vilket ger många vinster. Mer metaller räddas i och med att det blivit enklare och lönt för företag att lämna in material, där alternativet tidigare varit att de betalat för att bli av med det för att det varit för små fraktioner, eller att det till och med slängts för att gå till förbränning. Inleverans av elkabel kan komma från alla som på något sätt hanterar kabel, till exempel elfirmor, rörmokare och rivningsfirmor.

El & Skrotförädlings strategi ger också stora transportvinster. Dels i samband med inleverans av material för att transportsträckan blir kort, men den stora transportvinsten uppstår framför allt i samband med utleverans till köparen i och med att ingen luft transporteras.

Affärsmodell: Resurs­effektivitet och återvinning

Produkten, dess framställning och hela värdekedjan planeras och övervakas så att material och energi används på ett effektivt sätt. Nya råmaterial och produkter framställs av insamlat och återvunnet material.

Intäktsmodell och fördelar för El & Skrotförädling Mälardalen

El & Skrotförädling både betalar kund och får själva betalt per kilo och prissättning utifrån typ av metall och hur rena fraktionerna är. Prissättningen följer världsprismarknaden vilket gör att det blir en mer transparant prissättning.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Att det finns ett lokalt återvinningsföretag gör att det kan löna sig för företag att även lämna in små mängder kabel och alla dimensioner tas om hand. Kunderna får betalt per kilo. El & Skrotförädling hjälper också till att rensa upp på gårdar från gammalt skrot.

Återvunnen metall sparar på jungfrulig råvara och rätt hanterat kan metall återvinnas oändligt många gånger. Det innebär också stora klimatvinster då det går åt mycket energi att bryta ny metall.

El & Skrotförädling Mälardalen i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Förädla metaller ifrån kablage, elmotorer och övrigt skrot på ett hållbart sätt.
Juridiskt namn:
El och skrotförädling i Mälardalen, bifirma till Software Service i Köping AB
Grundades år:
2018
Lanserade cirkulär lösning:
2018
Antal anställda:
1
Svenskt säte:
Köping
Typ:
Startup
Målgrupp:
B2B

Fler aktörer inom Resurs­effektivitet och återvinning