Hummeltorp

HUMMELTORP_GRUNDLOGOTYPE_RGB

96% återvinning av naturresurser

Hummeltorp är världsledande på att återvinna naturresurser och omvandla till högkvalitativa produkter. Ständigt utvecklingsarbete med ledorden cirkulärt, hållbart och klimatneutralt minskar de behovet av att utvinna nya ändliga naturresurser.

Problem

De mesta av överskottsmassor som skapas i samband med samhällsutbyggnad, som vägar, järnväg och fastigheter, återvinns inte. Det tippas på deponier trots att naturmaterial som grus och sand är en begränsad resurs. Det antas att det fram till år 2030 kommer skapas 63 miljoner ton överskottsmassor, och att bara 10 procent av det återvinns. Det finns också de som väljer att köra längre sträckor för att få lägre tippavgifter, vilket ökar mängden klimatutsläpp.

Lösning: 96% återvinning av naturresurser

Hummeltorps återvinningsprocess utgår från obehandlade massor som de först rengör och sedan förädlar i olika steg. Det bygger på egna tekniska lösningar och metoder de arbetat fram. Materialet får ofta bättre egenskaper än vad de ursprungligen hade. Med unika recept tillverkar de ett brett sortiment miljöcertifierade produkter att användas för trädgårdar, parker, nybyggnation, industriområden och infrastruktur. Exempelvis olika jordprodukter, stenkross, stenmjöl, asfaltsgranulat, väggrus med mera och minskar behovet att utvinna nya ändliga naturresurser.
Årligen tar Hummeltorp emot 300 tusen ton material vilket innebär 22 000 fulla lastbilar. Av det återvinns 96 procent. Hemligheten är ursprungskontroll, tekniskt kunnande, effektiva rutiner och smart logistik.

Affärsmodell: Resurs­effektivitet och återvinning

Produkten, dess framställning och hela värdekedjan planeras och övervakas så att material och energi används på ett effektivt sätt. Nya råmaterial och produkter framställs av insamlat och återvunnet material.

Intäktsmodell och fördelar för Hummeltorp

Hummeltorp säljer sina egentillverkade produkter baserat på de massor de tar emot. Exempelvis erbjuder de 32 olika sorters jordar. Kunderna betalar för att lämna massorna och prissättningen sker när de kommer in. Ju renare materialet är desto lägre belopp för mixade material kräver flera steg i återvinningsprocessen.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Kunden får en premiumprodukt som garanterat inte är en ändlig naturresurs (jungfrulig). Något de kan använda i sitt hållbarhetsarbete. Den (återvunna) jorden är en levande jord med en bakterieflora som gör att växterna trivs bättre. En levande trädgård/park bidrar positivt både till den biologiska mångfalden och människans trivsel.

Hummeltorp i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Utveckling, förädling och försäljning av jord- och grusprodukter.
Juridiskt namn:
Hummeltorp Sverige AB
Grundades år:
1973
Lanserade cirkulär lösning:
1994
Antal anställda:
15
Svenskt säte:
Grödinge
Övriga orter:
Palm Beach, Florida, USA.
Typ:
Småbolag
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Resurs­effektivitet och återvinning

El & Skrotförädling Mälardalen