Tjänst som produkt

Sälja funktion genom uthyrnings- och abonnemangstjänst så att en kund får tillgång till en produkt utan att äga den.

Aktörer inom Tjänst som produkt

Välkommen att ta del av intressanta cirkulära affärsidéer runt om i Sverige. Du kan filtrera på typ av aktör, kundgrupp och region.

typ-filter
Målgruppsfilter