Affärsmodell: Tjänst som produkt

Green Loop System för storköks­utrustning

August Lundh är ett innovativt svenskt företag som har levererat kvalitetsprodukter till storkök och catering sedan 1921. Vi är marknadsledande leverantör av bisfenolfria produkter med ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet.

Problem

Plast och användningen av plast är ett väl debatterat ämne och plast pekas ofta ut som ett stort miljöhot. Detta trots att plast är ett material som kan återvinnas. Köksutrustning är en nödvändig och ofta kostsamdel för verksamheter. Porslin och glas går ofta sönder och behöver regelbundet bytas ut.

Lösning: Green Loop System för storköks­utrustning

Green Loop System är en modell där produkter för storkök återanvänds i verksamheten istället för att köpas in, användas och sedan slängas. Vi erbjuder ett unikt system där vi tar vara på de goda egenskaperna från bioplast och återanvänder den till 100% för att skapa bästa möjliga miljönytta.

Produkterna i Green Loop System har överlägsen hållbarhet och kan användas i snitt 3-5 år innan de slits ut. Genom recirkulation förlänger vi livslängden och produkterna kan återvinnas om och om i minst 30 år utan att vare sig hållbarheten eller hållfastheten påverkas. När produkten inte längre kan återanvändas för tidigare ändamål tillverkar vi en annan plastprodukt, eller så går plasten till energiåtervinning.

Affärsmodell: Tjänst som produkt

Sälja funktion genom uthyrnings- och abonnemangstjänst så att en kund får tillgång till en produkt utan att äga den.

Intäktsmodell och fördelar för August Lundh

August Lundh erbjuder Green Loop System via hyravtal eller abonnemang. Hyrmodellen innebär ett jämnare och mer förutsägbart intäktsflöde. I en tid då konkurrensen om kunderna är hård är det även en stor fördel att knyta an till kunderna på längre sikt. Genom att erbjuda kunden ett hyravtal förbinder sig kunden till att returnera produkterna för återvinning. Utöver de uppenbara miljövinsterna som återvinning innebär leder materialåtervinning även till att våra produktionskostnader sänks tack vare att samma material kan återvinnas minst 7 gånger.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Produkterna i Green Loop System går inte sönder, men slits med tiden ut. När detta inträffar byts produkten ut, utan kostnad. Kunden erbjuds ett fast pris utan dolda eller oförutsedda kostnader.
Produkterna är lätta att bära vilket underlättar för kökspersonal som ofta tvingas till tunga lyft. Plastserviser bidrar även till en sänkt ljudnivå i matsalen vilket motverkar risken för hörselskador och stress. På så vis förbättrar Green Loop System arbetsmiljön för såväl personal som matgäst. Green Loop System blir ett viktigt verktyg för verksamheter som bedriver ett aktivt miljöarbete, och modellen uppfyller alla krav för cirkulär upphandling.

August Lundh i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Utrustning för kök och matsal
Juridiskt namn:
August Lundh
Grundades år:
1921
Lanserade cirkulär lösning:
2019
Antal anställda:
4
Svenskt säte:
Eskilstuna
Typ:
Småbolag
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Tjänst som produkt