Affärsmodell: Tjänst som produkt

Fakturahantering som frigör tid och sparar träd

LevDoc är en produkt och tjänst som förenklar och effektiviserar all fakturahantering för privata och offentliga aktörer. Kunden får månatligt rapport på hur mycket tjänsten bidragit till minskat CO2-utsläpp att använda i hållbarshetsrapporteringen.

Problem

Hanteringen av fysiska leverantörsfakturor tar mycket tid. Inte minst när det gäller attest. Finns personerna på annan ort kan det kräva postgång och för sen hantering kan leda till betalningspåminnelser. Fysisk lagring av leverantörsfakturor tar tid att leta i och tar plats. Ytor som kan användas på ett mer effektivt sätt. Kuverten ska inte lämnas till pappersinsamlingen på grund av klistret och bokföringspapperen läggs oftast i restavfallet.

Lösning: Fakturahantering som frigör tid och sparar träd

LevDoc har utvecklat en automatiserad tjänst som hanterar kundens leverantörsfakturor. De fysiska scannas in och de elektroniska läses in med automatik. Därefter skickas de ut i en viss ordning för webbaserad attest vilket brukar kunna ske både via dator eller mobil.

Affärsmodell: Tjänst som produkt

Sälja funktion genom uthyrnings- och abonnemangstjänst så att en kund får tillgång till en produkt utan att äga den.

Intäktsmodell och fördelar för LevDoc

När kunden ska börja använda LevDoc-systemet installeras och integreras det med kundens ekonomi- och affärssystem mot en engångskostnad samt utbildning. Kunden betalar sedan löpande i efterskott enligt pris per faktura. Då ingår support, underhåll och arkivering.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Kunden spar tid och pengar och utrymmen. Kunden har alltid åtkomst till sina fakturor elektroniskt vilket underlättar arbete på distans. Kunden betalar ett billigare pris för elektroniska fakturor, vilket motiverar kunden att få fler av sina kunder att skicka elektroniska fakturor. Kunden får en månadsrapport på vad som är producerat och hur mycket det har bidragit till minskat CO2-utsläpp. Något som kunden kan använda i sin hållbarhetskommunikation.

LevDoc i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Att utveckla produkter och tjänste inom dokumenthantering.
Juridiskt namn:
Erip AB
Grundades år:
2006
Lanserade cirkulär lösning:
2006
Antal anställda:
5
Svenskt säte:
Västerås
Övriga orter:
Lidköping
Typ:
Småbolag
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Tjänst som produkt