Delnings­plattformar

Möjliggöra delande och gemensamt nyttjande genom t.ex. en app eller koncept.

Aktörer inom Delnings­plattformar

Välkommen att ta del av intressanta cirkulära affärsidéer runt om i Sverige. Du kan filtrera på typ av aktör, kundgrupp och region.

typ-filter
Målgruppsfilter