Affärsmodell: Delnings­plattformar

Smart transporttjänst genom matchning och delning

Genom sin smarta mobiltetstjänst skapar Freelway fler transport- och leveransmöjligheter för människor och varor i behov av förflyttning genom att synliggöra, matcha och samordna lediga platser och utrymmen i pågående och kommande transporter.

Problem

Det genomförs en otrolig stor mängd parallella transporter av människor och varor på grund av dålig samordning. Ökad trafik och fler fordon medför mer av trafikträngsel, utsläpp, vägslitage och trafikolyckor.

Lösning: Smart transporttjänst genom matchning och delning

Freelway har utvecklat en digital tjänst och app som gör det möjligt för en organisation att effektivisera sina person- och pakettransporter och ger personer fler transportmöjligheter, och till sänkt kostnader i vissa fall. Genom matchning och samordning av befintliga och kommande transporter synliggörs lediga säten och utrymmen vilket skapar fler transportmöjligheter. Dessa kan också ruttoptimeras. Freelway har även utvecklat en ruttoptimerad matkasseleveranstjänst med temperaturavläsning och som involverar flera aktörer i leverenskedjan. Freelways tjänster kunder är exempelvis kollektivtrafik, företag, byalag, turistdestinationer och matkasseleverantörer.

Affärsmodell: Delnings­plattformar

Möjliggöra delande och gemensamt nyttjande genom t.ex. en app eller koncept.

Intäktsmodell och fördelar för Freelway

En intäkt är att kunden får betala en licenskostnad för drift av systemet. En annan är att få en procentsats på kundens transportförsäljning. Intäktsmodellen är antingen det ena eller det andra eller en kombination.

Fördelarna är att Freelway får kostnadstäckning för systemdriften löpande. Ökade volymer av transporter leder till ökade driftskostnader. Därför är det bra att även ha en intäkt kopplat till antal genomförda transporter och användare.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Freelways kunder erbjuder sina anställda samordnade resor för arbetspendling (samåkning) och tjänsteresor (taxi, hyrbilar, bilpooler). Både de anställda och företagen spara pengar samtidigt som miljöavtrycken från transporterna minskar.

För de kunder som jobbar med logistik av varor hjälper Freelway till med effektivisering av verksamheten genom samordning, transportplanering och ruttoptimering, www.wayfox.se.

Freelway i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Delad transportlogistik.
Juridiskt namn:
Freelway AB
Grundades år:
2014
Lanserade cirkulär lösning:
2017
Antal anställda:
3
Svenskt säte:
Mariefred
Övriga orter:
Stockholm, Linköping
Typ:
Småbolag
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Delnings­plattformar