SWOP SHOP

nedladdning

Shopping som involverar kunderna i återbrukskedjan

I Swop Shops butiker kan kunderna shoppa bra personliga kläder utan att det belastar plånbok eller miljö. Swop Shops unika byteskoncept involverar kunderna i återbrukskedjan och de handlar med valutan gröna hjärtan och med gott samvete.

Problem

Svensken konsumerar årligen cirka 10 kilo nya kläder. Klädproduktionen, som nästan uteslutande sker i andra länder, är resurskrävande gällande råvaror, vatten och energi och de kemikalier som används i produktionen kan påverka både miljö och hälsa. Konsumenter gör sig av med textilier för att de är utslitna, urvuxna, trasiga, omoderna eller för att de helt enkelt har tröttnat på dem eller att garderoben är full. Oavsett anledning så hamnar i dagsläget en stor del av textilerna i hushållens restavfall, dvs soporna och går till förbränning. En analys av restavfallet som genomfördes 2015 visade att hälften av den textil som hamnar i restavfallet (och som går direkt till förbränning) var hela och hade kunnat återanvändas. (Källa: Naturvårdsverket)

Lösning: Shopping som involverar kunderna i återbrukskedjan

Swop Shop har utvecklat ett koncept som stimulerar klädintresserade att bli en del av Swop Shops klädkretslopp, och där den egna valutan gröna hjärtan är en viktig del. Kunden förnyar sin garderob baserat på det som andra kunder lämnat in. Byteskonceptet motiverar kunderna att vårda sina kläder samt gallra ur sin garderob kontinuerligt och lämna till Swop Shop där det återigen blir en del av utbudet.

Konceptet består av tre steg; 1. Lämna in. 2. Betala. 3. Plocka.

När kläderna lämnas in till Swop Shop uppskattas dess ekonomiska värde direkt i butiken och prismärks med de två valutorna svenska kronor och gröna hjärtan baserat på kvalitet och skick.
25% av plaggens ekonomiska värdering får kunden betala till Swop Shop. I gengäld får kunden shoppa kläder i butiken för 100% av värderingen men konverterat till Swop Shops egna valuta gröna hjärtan.

Affärsmodell: Produktlivs­förlängning

Förläng produkters livslängd genom underhåll, tillgång till reservdelar, möjlighet till uppgradering, second hand och begagnathandel. För att det ska vara möjligt är det viktigt hur produkter designas.

Intäktsmodell och fördelar för SWOP SHOP

Swop Shop är en vanlig second hand butik i den bemärkelsen at man kan köpa vad man vill med pengar. När kunden använder sig av bytestjänsten, det vill säga swoppar, betalar kunden en inlämningsavgift. Kunderna kan bli swop-medlem och betalar en månadsavgift och får extra förmåner. Medlemskap gör att det kontinuerligt kommer in intäkter samt gör kunderna mer trogna.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Kunden som tycker det är roligt att förnya sin garderob kan göra det med gott samvete. Det krav som Swop Shop ställer på inlämnade kläder gör att urvalet är kvalitetssäkrat. Även att kunderna förstår att vårda kläderna så andrahandsvärdet bibehålls för en återinlämning. Kunden uppmanas att rensa ur sin garderob kontinuerligt vilket kan inverka positivt på vardagen då en överfylld garderob är stressande.

SWOP SHOP i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Second hand-butik fysiskt och på webb
Juridiskt namn:
SWOP SHOP Sverige
Grundades år:
2013
Lanserade cirkulär lösning:
2013
Antal anställda:
1
Svenskt säte:
Malmö
Övriga orter:
Webb
Typ:
Småbolag
Målgrupp:
B2C
Webbsida:

Fler aktörer inom Produktlivs­förlängning