re:sign – ett banbrytande cirkulärt skyltkoncept

Accus erbjuder genomtänkta skyltlösningar med högt designvärde som harmonierar med arkitektur, har högt uppmärksamhetsvärde och positiv påverkan på människan och planeten. 2019 lanserade Accus re:sign – skyltar designade för cirkulära flöden.

Problem

När företag flyttar och byter grafisk profil, blir ofta fullt fungerande skyltar avfall i förtid. Årligen levereras ca 5000 ton skyltar och displayer i Sverige. Skyltar tillverkas traditionellt av aluminium, stål och olika plaster. I skyltar med belysning tillförs ofta LED-belysning med tillhörande elektroniska komponenter. Att fullt fungerande produkter blir avfall i förtid och ersätts av nya produkter baserade på nya jungfruliga material är inte hållbart. En stor utmaning är att skyltar ofta och gärna tillverkas unikt för ett företags varumärke, vilket gör många skyltar svåra att återbruka.

Lösning: re:sign – ett banbrytande cirkulärt skyltkoncept

Genom sitt egenutvecklade skyltkoncept re:sign, som består av re:use, re:make och re:cycling, erbjuder Accus sina kunder möjlighet till cirkulär skyltning.
Accus re:use är ett modulärt återbrukskoncept som de själva utvecklat, och är mest cirkulärt. Skyltarna är enhetliga, kan uppdateras och 99% av skylten kan återanvändas. Samma skylt kan användas även om ett företag byter grafisk profil eller flyttar. Ett annat företag kan också överta skylten och skyltplatsen.
Accus re:make innebär att ge en ej behövd skylts komponenter nytt liv i en annan skylt med ett nytt budskap.
Accus re:cycle innebär att ta hand om kundens gamla skylt och se till att materialet återvinns.
I varje skylt som Accus tillverkar, återanvänd eller ny, används återvunna och biobaserade material, samt att de designas för ett cirkulärt liv.
Accus erbjuder även skylt som tjänst genom att hyra ut skyltar.

Affärsmodell: Produktlivs­förlängning

Förläng produkters livslängd genom underhåll, tillgång till reservdelar, möjlighet till uppgradering, second hand och begagnathandel. För att det ska vara möjligt är det viktigt hur produkter designas.

Intäktsmodell och fördelar för Accus

Accus erbjuder fortfarande ett traditionellt affärsupplägg där kunden köper och äger skylten, men erbjuder som alternativ skylt som tjänst i abonnemangsform. Accus erbjuder pant/återköp för cirkulära skyltar och erbjuder att omhänderta alla nedmonterade skyltar för att kunna fånga upp material och komponenter. Den stora efterfrågan av goda och hållbara alternativ, skapar fördelar för Accus som ofta blir anlitade av fastighetsägare, byggföretag, arkitekter etc.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Fler och fler kunder värderar att skylten och deras varumärke får ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt. De cirkulära skyltarna som är designade för flera användningscykler innebär en ekonomisk besparing för alla i kedjan. Med ”skylt som tjänst” får användaren funktionen av en skylt inklusive underhåll – till en fast kostnad med flexibel bindningstid.

Accus i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Projektering, design och leverans av hållbara skyltkoncept,
Juridiskt namn:
Accus AB
Grundades år:
1965
Lanserade cirkulär lösning:
2019
Antal anställda:
18
Svenskt säte:
Malmö
Typ:
Småbolag
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Produktlivs­förlängning