GIAB

GIAB-Godsinlösen-Nordic-AB-webb

Ger produkter nytt liv genom cirkulära affärskoncept

GIAB utvecklar, implementera och kommersialiserar cirkulära affärsmodeller som ger produkter ett nytt liv. Verksamheten består av fyra affärsområden: Cirkulär skadeservice, RE:Commerce, GIAB Circular Office™ och GIAB Consulting.

Problem

Den största delen av miljöpåverkan kommer från produktionen av produkter. Exempelvis innebär nyproduktion av en telefon att 55 kg koldioxid släpps ut i atmosfären och att 69 kg avfall skapas. Totalt sett ger den globala hanteringen av material upphov till cirka hälften av världens utsläpp av växthusgaser samt är orsaken till 90 procent av den totala förlusten av biologisk mångfald.

Lösning: Ger produkter nytt liv genom cirkulära affärskoncept

GIAB förlänger livet på produkter genom att identifiera branscher, eller flöden, där produkter har ett kort liv för att sedan utveckla, implementera och kommersialisera en cirkulär affärsmodell. Områden de utvecklat tjänster inom är skadeservice, handelsreturer och särskilt e-handel, it- och möbelflöden på kontor. Det har resulterat i följande fyra affärsverksamheter:
• Cirkulär skadeservice där de erbjuder tjänster till den skandinaviska försäkringsbranschen som i korthet innebär att produkter repareras och rekonditioneras så de återigen kan bli brukbara.
• RE:Commerce där de tar hand om e-handelsreturer, reklamationer, öppnade produkter, trasiga produkter och osålda produkter och ser till att de får nytt liv. Produkterna säljs sedan vidare via deras e-handelsplattform Returhuset.se.
• GIAB Circular Office™ som är en cirkulär hantering av företag och organisationers IT-utrustning och möbler.
• GIAB Consulting där de säljer sin kompetens för att hjälpa kunderna implementera den cirkulära ekonomin så deras produkter får ett längre eller nytt liv.

Affärsmodell: Produktlivs­förlängning

Förläng produkters livslängd genom underhåll, tillgång till reservdelar, möjlighet till uppgradering, second hand och begagnathandel. För att det ska vara möjligt är det viktigt hur produkter designas.

Intäktsmodell och fördelar för GIAB

GIAB arbetar utefter en så kallad vinstdelningsmodellen. Detta innebär att kostnaderna för produkten subtraheras från försäljningen för produkten, vilket ger ett nettoförsäljningsbelopp. Summan multipliceras med den vinstdelningsandel som är överenskommen i avtalet med kund. Detta ger ett slutligt fakturabelopp som kunden har som underlag vid fakturering.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Kunden spar pengar. GIABs system generar hållbarhetsdata på koldioxid- och avfallsbesparingar som årligen skickas till kund att använda i sin hållbarhetsrapport.

GIAB i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Utveckla, implementera och kommersialisera affärsmodeller baserade på cirkulär ekonomi.
Juridiskt namn:
Godsinlösen Nordic AB
Grundades år:
2012
Lanserade cirkulär lösning:
2012
Antal anställda:
ca 100
Svenskt säte:
Staffanstorp
Övriga orter:
Stockholm och Oslo
Typ:
Småbolag
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Produktlivs­förlängning