Cirkulär profilering med de fyra R:en

Caro Design är en strategisk designbyrå med särskilt fokus på att lyfta och stärka de företag som har socialt och miljömässigt hållbara mål och drivkrafter, och erbjuder cirkulärt profilmaterial som gör stort intryck – med litet avtryck.

Problem

Profilering handlar om att tydliggöra verksamhetens identitet och varumärke, och se till att varumärket representeras väl och enhetligt. På grund av att det är så viktigt att ha en enhetlig profil som syns tillverkas det en massa material som är profilerat. Det tas oftast fram endast i marknadsföringssyfte och tappar sitt värde så fort det har distribuerats eller blivit inaktuellt, som till exempel vid en omprofilering. Det här innebär både en mycket stor produktion av nytt profilmaterial, samt en stor mängd material som bara slängs – nästan 90% av alla visitkort som tillverkas världen över slängs inom en vecka.

Lösning: Cirkulär profilering med de fyra R:en

Caro Design har tagit fram ett profileringskoncept, de fyra R:en, som hjälper kunderna att synas på ett ansvarsfullt sätt under lång tid, utifrån den cirkulära ekonomin. Konceptet består av fyra moment som kunden guidas igenom:

REFLECT: För att göra en hållbar profilering behöver den göras eftertänksam och strategisk.

REDUCE: Att reducera behovet av omprofilering och/eller behovet av tryckt eller producerat material.

REPLACE: Att ersätta tryckt material med digitala alternativ – helt behovsanpassat och lätt att distribuera till kunden.

REUSE: Att återanvända existerande profilmaterial med olika metoder, eller återanvända råvaror till nytt material.

Affärsmodell: Produktlivs­förlängning

Förläng produkters livslängd genom underhåll, tillgång till reservdelar, möjlighet till uppgradering, second hand och begagnathandel. För att det ska vara möjligt är det viktigt hur produkter designas.

Intäktsmodell och fördelar för Caro Design

Caro Design kan både leverera varumärkeskoncept samt cirkulärt profilmaterial som produceras hantverksmässigt.

Materialkostnaderna blir i princip noll då det finns mycket överblivet profilmaterial och restmaterial i omlopp. Arbetskostnaderna blir oftast högre än vid nyproduktion, och finansieras av kunden som en del i verksamhetens varumärkesbyggande och ansvarstagande.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

En verksamhet som strategiskt arbetar med långlivat profilmaterial får i det långa loppet minskade kostnader, och framförallt stärker det varumärket genom att verksamheten uppfattas som ansvarsfull, unik och blir ihågkommen.

Återbrukat, cirkulärt profilmaterial har ett annat hantverksvärde eftersom det inte kan masstryckas, och det tillsammans med det faktum att det är återbrukat, gör att den som får materialet i handen kommer att värdera det på ett annat sätt. Och att använda profilmaterial som är cirkulärt bidrar naturligtvis också till minskade klimatutsläpp.

Caro Design i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Designbyrå
Juridiskt namn:
Caro Ekström Design AB
Grundades år:
2017
Lanserade cirkulär lösning:
2022
Antal anställda:
1
Svenskt säte:
Lund
Typ:
Småbolag
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Produktlivs­förlängning