Affärsmodell: Delnings­plattformar

Hela Sveriges marknadsplats för B2B-inredning

Place2Place grundades utifrån frågan – varför används inte återbrukad inredning i större utsträckning än vad det gör idag och skapade Sveriges första digitala marknadsplats för cirkulär inredning.

Problem

Återbruksmarknaden av möbler och inredning för B2B-marknaden är inte så stor som det skulle vara möjlig att den var, vilket innebär att nya produkter tillverkas trots att likvärdiga produkter finns. Det kan vara svårt för kunden att hitta rätt utbud och för leverantörer kan det vara svårt att hitta kunder för nishade produkter som utställningsmöbler, återtag och renoverade produkter. Internt inom en organisation står många gånger inredning som inte används undanställd och tar onödig plats. Oftast även osynlig för andra inom organisationen som kanske hade haft nytta av den.

Lösning: Hela Sveriges marknadsplats för B2B-inredning

Place2Place är först i Sverige med att ha utvecklat en helt cirkulär e-handel för återbrukade möbler och inredning där alla företag och organisationer kan vara både köpare och säljare samtidigt utan att behöva ingå avtal med varandra.
Plattformen visualiserar hela marknadens gemensamma utbud och göra det tillgängligt online för alla oavsett geografiskt läge.

Plattformen stödjer även intern cirkulation och inventariedatabas för kommuner, regioner, organisationer eller större företag som vill optimera användningen av det interna beståndet av inredning och göra det synligt för alla medarbetare.

Affärsmodell: Delnings­plattformar

Möjliggöra delande och gemensamt nyttjande genom t.ex. en app eller koncept.

Intäktsmodell och fördelar för Place2Place

Delningsfunktion/intern cirkulation för organisation abonneras som månadskostnad. Försäljning mellan företag sker via kommissionsförsäljning vilket innebär att Place2Place hanterar hela den ekonomiska transaktionen mellan köpare och säljare.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Produkterna som säljs genom e-handelsplattformen når en större marknad geografiskt. Place2Place hanterar hela försäljningen, dvs fakturerar köparen och betalar ut till säljaren, vilket minskar säljarens arbetsinsats.

När befintlig användbar inredning synliggörs hos en organisation minskar deras behov av nyinköp. Det sparar pengar och frigör utrymmen. Det går även att koppla till digitala avrop mot upphandlade återbruksleverantörer vars produkter då visas som avropsbara inom organisationen. Detta gör att användare i första hand kan välja intern produkt och i andra hand en återbrukad produkt från avtalsleverantör.

Att använda återbrukad inredning bidrar till ett minskat uttag av jungfruligt material och minskade klimatutsläpp.

Place2Place i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Utveckla och drifta e-handelsplattform för cirkulär handel av kontorsinredning.
Juridiskt namn:
Place2Place AB
Grundades år:
2020
Lanserade cirkulär lösning:
2021
Antal anställda:
3
Svenskt säte:
Ystad
Typ:
Startup
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Delnings­plattformar