Sverige ställer om från linjärt till cirkulärt

Ny aktör: Textilia

Hållbar textilservice

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorg. Varje dag hyr de ut, tvättar och levererar över 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet.

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorg. Varje dag hyr de ut, tvättar och levererar över 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet.

Ny aktör: ABB

Upcycling av elektriska motorer

ABB, inom affärsområdet Motion, håller världen i rörelse genom att energieffektivt omvandla elektrisk energi till mekanisk energi med marknadsledande frekvensomriktare, motorer, generatorer och mekaniska kraftöverföringsprodukter.

ABB, inom affärsområdet Motion, håller världen i rörelse genom att energieffektivt omvandla elektrisk energi till mekanisk energi med marknadsledande frekvensomriktare, motorer, generatorer och mekaniska kraftöverföringsprodukter.

Ny aktör: Renoveragolv

Golvrenovering till nyskick med miljövänlig metod

Renoveragolv gör det dom heter: Renoverar, och därmed förlänger livet på slitna golv till nyskick åt företag, skolor och industri inom privat såväl som offentlig verksamhet, baserat på moderna beprövade metoder.

Renoveragolv gör det dom heter: Renoverar, och därmed förlänger livet på slitna golv till nyskick åt företag, skolor och industri inom privat såväl som offentlig verksamhet, baserat på moderna beprövade metoder.

Svenska aktörers cirkulära lösningar och erbjudanden

Fler och fler svenska företag och organisationer, både privata, offentliga och från civilsamhället ställer om till en cirkulär affärsmodell utifrån en affärs- och verksamhetsidé som utgår från den cirkulära ekonomin. Välkommen att ta del av intressanta cirkulära affärsidéer runt om i Sverige. Du kan filtrera på cirkulär affärmodell, typ av aktör, kundgrupp och region.

El & Skrotförädling Mälardalen

Cirkulära kompetensbanken

Här kan du hitta massor av kompetens och tjänster som hjälper, inspirerar och guidar till en cirkulär omställning.

Cirkulär scanning
Theresa Thomasson
Circular Action Tools
Cirkulär affärsutveckling, Cirkulär design, Cirkulär konsumtion
Anneli Selvefors
Forming Futures
Miljöledningssystem
Eric Söderberg
Nestor
Cirkulär kommunikation
Carolina Ekbäck Ekström
Caro Design