Sverige ställer om från linjärt till cirkulärt

Ny aktör: OnceMore® från Södra

Förnybar ved + gamla kläder = nya kläder

Södras medarbetare ser som sin främsta uppgift att förädla sina 52 000 ägares skogsråvara till förnybara, klimatsmarta produkter. Från pappersmassa och trävaror, till områden som förnybar energi, byggsystem och textilmassa som OnceMore®.

Södras medarbetare ser som sin främsta uppgift att förädla sina 52 000 ägares skogsråvara till förnybara, klimatsmarta produkter. Från pappersmassa och trävaror, till områden som förnybar energi, byggsystem och textilmassa som OnceMore®.

Ny aktör: RAFZ Kontorsmöbler

Experter på att förlänga möblers livslängd

RAFZs vison är att skapa framtidens arbetsplatser med nutidens kontorsmöbler. De köper och säljer återbrukade kontors- och designmöbler och hjälper kunder med kompletta kontorslösningar där de inreder, behovsanpassar och optimerar kontorsytor.

RAFZs vison är att skapa framtidens arbetsplatser med nutidens kontorsmöbler. De köper och säljer återbrukade kontors- och designmöbler och hjälper kunder med kompletta kontorslösningar där de inreder, behovsanpassar och optimerar kontorsytor.

Ny aktör: Hummeltorp

96% återvinning av naturresurser

Hummeltorp är världsledande på att återvinna naturresurser och omvandla till högkvalitativa produkter. Ständigt utvecklingsarbete med ledorden cirkulärt, hållbart och klimatneutralt minskar de behovet av att utvinna nya ändliga naturresurser.

Hummeltorp är världsledande på att återvinna naturresurser och omvandla till högkvalitativa produkter. Ständigt utvecklingsarbete med ledorden cirkulärt, hållbart och klimatneutralt minskar de behovet av att utvinna nya ändliga naturresurser.

Svenska aktörers cirkulära lösningar och erbjudanden

Fler och fler svenska företag och organisationer, både privata, offentliga och från civilsamhället ställer om till en cirkulär affärsmodell utifrån en affärs- och verksamhetsidé som utgår från den cirkulära ekonomin. Välkommen att ta del av intressanta cirkulära affärsidéer runt om i Sverige. Du kan filtrera på cirkulär affärmodell, typ av aktör, kundgrupp och region.

affarsmodell-filter-ikon
typ-filter
Målgruppsfilter

Cirkulära kompetensbanken

Här kan du hitta massor av kompetens och tjänster som hjälper, inspirerar och guidar till en cirkulär omställning.

Kompetensfilter
Cirkulär affärsutveckling, Ekosystemtjänster, Miljöekonomi
Linda Stafsing
Anthesis
Återbruk, Cirkulär omställning
Liselotte Norén
Refo
Cirkulär scanning
Theresa Thomasson
Circular Action Tools
Cirkulär affärsmodellering / CBMC, Cirkulär konsumtion, Industriell symbios
Tobias Jansson
CircularEconomy.se