Sverige ställer om från linjärt till cirkulärt

Ny aktör: SKRYTA™ [slow design]

Handgjorda lampor med hållbarhet i fokus

SKRYTA™ utvecklar lampor med hög designgrad som är miljömässigt och socialt hållbara. Av spillmaterial, i händerna på någon som står långt från arbetsmarknaden, vars arbete hamnar i en flott inredning. En resa som skapar många nya oväntade värden.

SKRYTA™ utvecklar lampor med hög designgrad som är miljömässigt och socialt hållbara. Av spillmaterial, i händerna på någon som står långt från arbetsmarknaden, vars arbete hamnar i en flott inredning. En resa som skapar många nya oväntade värden.

Ny aktör: Textilia

Hållbar textilservice

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorg. Varje dag hyr de ut, tvättar och levererar över 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet.

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorg. Varje dag hyr de ut, tvättar och levererar över 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet.

Ny aktör: ABB

Upcycling av elektriska motorer

ABB, inom affärsområdet Motion, håller världen i rörelse genom att energieffektivt omvandla elektrisk energi till mekanisk energi med marknadsledande frekvensomriktare, motorer, generatorer och mekaniska kraftöverföringsprodukter.

ABB, inom affärsområdet Motion, håller världen i rörelse genom att energieffektivt omvandla elektrisk energi till mekanisk energi med marknadsledande frekvensomriktare, motorer, generatorer och mekaniska kraftöverföringsprodukter.

Svenska aktörers cirkulära lösningar och erbjudanden

Fler och fler svenska företag och organisationer, både privata, offentliga och från civilsamhället ställer om till en cirkulär affärsmodell utifrån en affärs- och verksamhetsidé som utgår från den cirkulära ekonomin. Välkommen att ta del av intressanta cirkulära affärsidéer runt om i Sverige. Du kan filtrera på cirkulär affärmodell, typ av aktör, kundgrupp och region.

Cirkulära kompetensbanken

Här kan du hitta massor av kompetens och tjänster som hjälper, inspirerar och guidar till en cirkulär omställning.

Miljöledningssystem
Eric Söderberg
Nestor
Cirkulär affärsutveckling, Cirkulär design, Cirkulär konsumtion
Anneli Selvefors
Forming Futures
Cirkulär handelsplats, Cirkulär omställning
Anna Bergström
Återbrukskonsult
Cirkulär kommunikation
Daniel Nordström
Talking Bridge