Sverige ställer om från linjärt till cirkulärt

Ny aktör: Freelway

Smart transporttjänst genom matchning och delning

Genom sin smarta mobiltetstjänst skapar Freelway fler transport- och leveransmöjligheter för människor och varor i behov av förflyttning genom att synliggöra, matcha och samordna lediga platser och utrymmen i pågående och kommande transporter.

Genom sin smarta mobiltetstjänst skapar Freelway fler transport- och leveransmöjligheter för människor och varor i behov av förflyttning genom att synliggöra, matcha och samordna lediga platser och utrymmen i pågående och kommande transporter.

Ny aktör: Rekomo

Möblerar smarta kontor med återbrukade kontorsmöbler

Rekomo köper, säljer och hyr ut begagnade kontorsmöbler till företag i hela Norden. Kvalitativa kontorsmöbler till ett grönt pris. Vision är att alla företag ska tänka andrahand i första hand när det är dags att inreda kontoret.

Rekomo köper, säljer och hyr ut begagnade kontorsmöbler till företag i hela Norden. Kvalitativa kontorsmöbler till ett grönt pris. Vision är att alla företag ska tänka andrahand i första hand när det är dags att inreda kontoret.

Ny aktör: Air By Solar

Expertis och installation för grön energi av solen

Air By Solar är specialister inom solceller. Med rötter i Småland hjälper de kunderna med installation och konsultation så de kan producera och använda egen energi från solen så kostnads- och energieffektivt som möjligt.

Air By Solar är specialister inom solceller. Med rötter i Småland hjälper de kunderna med installation och konsultation så de kan producera och använda egen energi från solen så kostnads- och energieffektivt som möjligt.

Svenska aktörers cirkulära lösningar och erbjudanden

Fler och fler svenska företag och organisationer, både privata, offentliga och från civilsamhället ställer om till en cirkulär affärsmodell utifrån en affärs- och verksamhetsidé som utgår från den cirkulära ekonomin. Välkommen att ta del av intressanta cirkulära affärsidéer runt om i Sverige. Du kan filtrera på cirkulär affärmodell, typ av aktör, kundgrupp och region.

El & Skrotförädling Mälardalen

Cirkulära kompetensbanken

Här kan du hitta massor av kompetens och tjänster som hjälper, inspirerar och guidar till en cirkulär omställning.

Cirkulär affärsmodellering / CBMC
Idris Danishmand
Almi Mälardalen
Cirkulär handelsplats, Cirkulär omställning
Anna Bergström
Återbrukskonsult
Återbruk, Cirkulär omställning
Liselotte Norén
Refo
Cirkulär affärsmodellering / CBMC
Stefan Jansson
Almi Mälardalen