Sverige ställer om från linjärt till cirkulärt

Ny aktör: RAFZ Kontorsmöbler

Experter på att förlänga möblers livslängd

RAFZs vison är att skapa framtidens arbetsplatser med nutidens kontorsmöbler. De köper och säljer återbrukade kontors- och designmöbler och hjälper kunder med kompletta kontorslösningar där de inreder, behovsanpassar och optimerar kontorsytor.

RAFZs vison är att skapa framtidens arbetsplatser med nutidens kontorsmöbler. De köper och säljer återbrukade kontors- och designmöbler och hjälper kunder med kompletta kontorslösningar där de inreder, behovsanpassar och optimerar kontorsytor.

Ny aktör: Hummeltorp

96% återvinning av naturresurser

Hummeltorp är världsledande på att återvinna naturresurser och omvandla till högkvalitativa produkter. Ständigt utvecklingsarbete med ledorden cirkulärt, hållbart och klimatneutralt minskar de behovet av att utvinna nya ändliga naturresurser.

Hummeltorp är världsledande på att återvinna naturresurser och omvandla till högkvalitativa produkter. Ständigt utvecklingsarbete med ledorden cirkulärt, hållbart och klimatneutralt minskar de behovet av att utvinna nya ändliga naturresurser.

Ny aktör: Återbruket Mobilia

Återbruksbasar och hållbarhetshub i hjärtat av Malmö

Återbruket Mobilias idé är att agera handels- och mötesplats i Malmö där olika aktörer och personer åstadkommer mer med det vi redan har. En grön hub för kreativitet, kunskapsutbyte samt folkbildning och basar för en hållbar cirkulär konsumtion.

Återbruket Mobilias idé är att agera handels- och mötesplats i Malmö där olika aktörer och personer åstadkommer mer med det vi redan har. En grön hub för kreativitet, kunskapsutbyte samt folkbildning och basar för en hållbar cirkulär konsumtion.

Svenska aktörers cirkulära lösningar och erbjudanden

Fler och fler svenska företag och organisationer, både privata, offentliga och från civilsamhället ställer om till en cirkulär affärsmodell utifrån en affärs- och verksamhetsidé som utgår från den cirkulära ekonomin. Välkommen att ta del av intressanta cirkulära affärsidéer runt om i Sverige. Du kan filtrera på cirkulär affärmodell, typ av aktör, kundgrupp och region.

Cirkulära kompetensbanken

Här kan du hitta massor av kompetens och tjänster som hjälper, inspirerar och guidar till en cirkulär omställning.

Cirkulär kommunikation
Daniel Nordström
Talking Bridge
Cirkulär kommunikation
Carolina Ekbäck Ekström
Caro Design
Cirkulär affärsutveckling
Pernilla Holgersson
Anthesis
Cirkulär kommunikation
Jouko Dahl
Studio Desktop