Anna-Karin Swärd

– Capiro

Cirkulär kompetens

Cirkulär affärsmodellering / CBMC

Med min mångåriga konsulterfarenhet från olika branscher och organisationer kan jag ta roller som workshopledare och bollplank när företag vill anpassa sin verksamhet till en cirkulär affärsmodell. Startpunkten för ett företags cirkulära omställningsresa kan t ex vara att uppgradera till en Cirkulär Business Model Canvas (CBMC) och jag kan stötta er i det arbetet.

Kontakta Anna-Karin Swärd

LinkedIn:
Webb­sida:

Om oss på Capiro

Vi har samlat på oss mångårig erfarenhet och verkar för att nya företag och affärsmöjligheter ska kunna etableras samt att befintliga företag och organisationer ska kunna vidareutvecklas och växa på ett cirkulärt och hållbart sätt.