Alexander Eriksson

– Anthesis

Cirkulär kompetens

Miljöekonomi

Som national- och miljöekonom har Alexander stark kompetens inom resursekonomi, cirkulär ekonomi, marknadsanalys och klimatberäkningsmodeller. Han har mycket god förståelse kring beteendeekonomiska aspekter av miljömedveten konsumtion och erfarenhet av styrmedelsanalys inom förnybar energi och flygkonsumtion.

Ekosystemtjänster

Alexander har erfarenhet av att arbeta med bland annat förlust av ekosystemtjänstvärden kopplat till användning av konstgräs samt konsekvensbeskrivningar av svenska och internationella strategier för bevarande av Östersjön och andra känsliga vattenmiljöer.

Kontakta Alexander Eriksson

LinkedIn:
Webb­sida:

Om Anthesis

Vi är ett konsultföretag med fokus på hållbarhet. Vi erbjuder tjänster inom energi och hållbara städer, resursekonomi samt projektutveckling och innovation. Inom dessa områden erbjuder vi såväl strategisk rådgivning som affärsutveckling, analys och utredning, utvärdering samt forskning och utbildning.

Inom cirkulär ekonomi jobbar vi bland annat med:
• Analys av avfallsströmmar (från avfall till resurs)
• Designa bort avfall & farliga ämnen i produkter och förpackningar
• Retursystem och återbruk
• Cirkulära affärsmodeller
• Samhällsekonomisk värdering av cirkulära alternativ, t.ex. återbruk.
• Styrmedelsanalys för cirkularitet