Pernilla Holgersson

– Anthesis

Cirkulär kompetens

Cirkulär affärsutveckling

Pernilla har erfarenhet av strategiska och innovativa projekt. Hon arbetar med hållbar plastanvändning inom bl.a. konstgräs, där arbetet fokuserar på kunskapshöjande insatser inom offentlig upphandling för en hållbar resurseffektiv och giftfri plastanvändning. Pernilla arbetar även med projekt- och policyutveckling inom cirkulär ekonomi och hållbara värdekedjor. Hon har bred kunskap kring plast och dess klimatpåverkan, cirkulär ekonomi ofta kopplat till material och produkter.

Kontakta Pernilla Holgersson

Webb­sida:

Anthesis i Sverige

är ett konsultföretag med fokus på hållbarhet. Vi erbjuder tjänster inom energi och hållbara städer, resursekonomi samt projektutveckling och innovation. Inom dessa områden erbjuder vi såväl strategisk rådgivning som affärsutveckling, analys och utredning, utvärdering samt forskning och utbildning.

Inom cirkulär ekonomi jobbar vi bland annat med:
• Analys av avfallsströmmar (från avfall till resurs)
• Designa bort avfall & farliga ämnen i produkter och förpackningar
• Retursystem och återbruk
• Cirkulära affärsmodeller
• Samhällsekonomisk värdering av cirkulära alternativ, t.ex. återbruk.
• Styrmedelsanalys för cirkularitet