Maria Hammar

– Anthesis

Cirkulär kompetens

Cirkulär affärsutveckling

Maria har över 20 års erfarenhet av att arbeta med process- och idéutveckling med affärsutvecklingsstöd inom bl.a. cirkulär ekonomi och energisystem i olika uppdrag. Maria har också arbetat i uppdrag med syfte att öka verksamheters styrning mot hållbarhet med hjälp av olika verktyg, som till exempel intern prissättning av koldioxidutsläpp, som kan främja koldioxidsnåla tekniker och investeringar.

Kontakta Maria Hammar

LinkedIn:
Webb­sida:

Om Anthesis

Vi är ett konsultföretag med fokus på hållbarhet. Vi erbjuder tjänster inom energi och hållbara städer, resursekonomi samt projektutveckling och innovation. Inom dessa områden erbjuder vi såväl strategisk rådgivning som affärsutveckling, analys och utredning, utvärdering samt forskning och utbildning.

Inom cirkulär ekonomi jobbar vi bland annat med:
• Analys av avfallsströmmar (från avfall till resurs)
• Designa bort avfall & farliga ämnen i produkter och förpackningar
• Retursystem och återbruk
• Cirkulära affärsmodeller
• Samhällsekonomisk värdering av cirkulära alternativ, t.ex. återbruk.
• Styrmedelsanalys för cirkularitet