Linda Stafsing

– Anthesis

Cirkulär kompetens

Ekosystemtjänster

Vill ni jämföra klimatpåverkan eller den ekologiska påverkan av en produkt eller ett projekt som kan främja cirkulära alternativ som t.ex. återbruk? Då kan mina kunskaper som nationalekonom med fokus på miljö- och ekologisk ekonomisk värdering komma väl till pass för att kunna jämföra projekt i både miljöpåverkan samt monetära termer och därmed inkludera i finansiella analyser för ett helhetsgrepp.

Cirkulär affärsutveckling

Jag har jobbat med kartläggning av återbruksaffärsmöjligheter, marknadshinder och möjligheter för cirkulära alternativ samt samverkan mellan kommuner och näringsliv för att främja cirkulära lösningar. Mina erfarenheter spänner brett mellan innovationssamverkan, nya affärsmöjligheter såväl som samhällsekonomiska beräkningar.

Miljöekonomi

Som national- och miljöekonom har Linda stark kompetens inom resursekonomi, styrmedelsanalys, samhällsekonomisk analys och klimatberäkningsmodeller. Miljöekonomisk värdering möjliggör jämförande av miljöpåverkan från projekt i monetära termer, men där t.ex. ekosystemtjänster och utsläpp av växthusgaser har inkluderats i kalkylen för ett helhetsgrepp.

Kontakta Linda Stafsing

LinkedIn:
Webb­sida:

Om Anthesis

Vi är ett konsultföretag med fokus på hållbarhet. Vi erbjuder tjänster inom energi och hållbara städer, resursekonomi samt projektutveckling och innovation. Inom dessa områden erbjuder vi såväl strategisk rådgivning som affärsutveckling, analys och utredning, utvärdering samt forskning och utbildning.

Inom cirkulär ekonomi jobbar vi bland annat med:
• Analys av avfallsströmmar (från avfall till resurs)
• Designa bort avfall & farliga ämnen i produkter och förpackningar
• Retursystem och återbruk
• Cirkulära affärsmodeller
• Samhällsekonomisk värdering av cirkulära alternativ, t.ex. återbruk.
• Styrmedelsanalys för cirkularitet