Fredrik Östlin

– off2off

Cirkulär kompetens

Cirkulär verksamhetsutveckling

Resursoptimering i organisationer bygger på kunskap om resursflöden och påverkande faktorer. Erfarenheter från kartläggningar och praktiskt arbete med offentliga och privata organisationer har gett mig insikter och verktyg för att hjälpa organisationer med cirkulär verksamhetsutveckling. Arbetat med Lean och framtagande av nyckeltalet ”återanvändningsgrad”. Bistår med expertis t.ex. förstudier kring internt strukturerat återbruk, cirkulära resursflöden, implementera och kommunicera cirkulariet.

Cirkulär affärsutveckling

Gedigen kunskap hur en affärsmodell kontinuerligt måste förändras och leverera på en tidig marknad där marknaden inte förstår den. Även hur företagsstöd fungerar. Kunskaper som bygger på erfarenheter av att driva ett företag med en cirkulär affärsmodell med offentliga organisationer och privata företag som målgrupper. Även åtta års erfarenhet som innovationsrådgivare samt deltagit i flera forskningsprojekt med cirkulär inriktning.

Digitalisering för cirkularitet

Lång erfarenhet att med hjälp av digitalisering öka recirkulationen av befintliga material/produkter, både i egen verksamhet och andras, samt implanteringen av IT-affärssystem. Även deltagit i utvecklings- och forskningsprojekt vad gäller flöden för textilier, metall, möbler och pulverlacker.

Kontakta Fredrik Östlin

Telefon:
LinkedIn:
Webb­sida:

Om off2off

Med en unik expertis inom digitalt verksamhetsstöd för resursoptimering bygger och driftar off2off digitala ekosystem för smart resursanvändning baserat på kundernas befintliga resurser.