Tobias Jansson

– CircularEconomy.se

Cirkulär kompetens

Industriell symbios

Industriell symbios skapas genom att en verksamhets avfall eller överskott utnyttjas som resurs i en annan verksamhet, ofta i ett kluster av företag. Våren 2022 kom boken Symbios – om hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin, som jag skrivit tillsammans med Emma Dalväg. Med utgångspunkt från boken håller jag kunskapshöjande föreläsningar och guidar företag och andra verksamheter för att kartlägga potential för industriell symbios och ta de första stegen mot en etablering.

Cirkulär affärsmodellering / CBMC

På uppdrag av Tillväxtverket har jag varit med och tagit fram Cirkulär Business Model Canvas (CBMC), en variant på det etablerade affärsutvecklingsverktyget BMC. Jag har mångårig erfarenhet av att hålla workshops i cirkulär affärsutveckling för företag, aktörer inom främjarsystemet och studentgrupper på bl a Chalmers. Deltagarna arbetar med ett eget eller fiktivt affärscase genom ett beprövat arbetsflöde från kartläggning av nuläge till ett framtida läge med en mer cirkulär affärsmodell.

Cirkulär konsumtion

I den cirkulära ekonomin går vi från att vara konsumenter till att bli cirkulenter där produkter vårdas, repareras, hyrs och cirkuleras genom second hand i större utsträckning än idag. För att ge människor möjlighet att utveckla en cirkulär livsstil behöver flera saker falla på plats ifråga om utbud och tillgänglighet. I projekten Kvarterets konsumtion och Framtidens kvarter (Science Park Borås) har jag fungerat som expert och processledare för att utveckla modeller för cirkulär konsumtion.

Kontakta Tobias Jansson

Telefon:
LinkedIn:
Webb­sida:

CircularEconomy.se drivs av Tobias Jansson

Tobias Jansson är föreläsare, skribent och konsult med fokus på cirkulär ekonomi i dess tre olika former: cirkulära affärsmodeller, industriell symbios och regenerativt markanvändande.

Han har gjort hundratals uppskattade föreläsningar och workshops runt om i Norden, för näringsliv och offentlig verksamhet.
Tobias Jansson har sedan 2012 drivit bloggen CircularEconomy.se och var en av de första att tala om cirkulär ekonomi i Sverige.

Våren 2022 utkom boken Symbios som han skrivit tillsammans med Emma Dalväg.