Emmaus Stockholm

emmaus-stockholm

Möjliggör återbruk av hundratals ton textilier varje år

Insamling och försäljning av textilier som säljs i egna second hand-butiker. Överskottet används till utvecklingsprojekt och informationsarbete för fred, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och för en samhällsomställning till cirkulär ekonomi.

Problem

Vi befinner oss mitt i en klimatkris där vår masskonsumtion spelar en avgörande roll. Nyproduktion i den takt vi har idag leder både till ett enormt slöseri med naturresurser och farliga utsläpp av växthusgaser och kemikalier. Textilindustrin är en av de mest förorenande industrierna i världen.
I genomsnitt köper vi i Sverige 15-20 kilo kläder och textilier varje år, samtidigt slängs 8 kilo per person och år i soporna, trots att det skulle kunna komma till användning av någon annan. Stora mängder textilier och prylar skänks idag, men efterfrågan att köpa second hand matchar inte utbudet.

Lösning: Möjliggör återbruk av hundratals ton textilier varje år

Insamling och försäljning som möjliggörs återbruk och återvinning av hundratals ton textilier varje år, som bland annat säljs i egna second hand-butiker. Emmaus Stockholm arbetar aktivt för att öka andelen insamlade varor för att uppnå mesta möjliga hållbara textilhantering och miljönytta genom att öka textiliers livslängd. De har även en viktig roll i att påverka människors attityder till second hand för om de cirkulära flödena ska få fart och fungera måste fler ändra konsumtionsmönster och se textilier som en värdefull resurs.

Affärsmodell: Produktlivs­förlängning

Förläng produkters livslängd genom underhåll, tillgång till reservdelar, möjlighet till uppgradering, second hand och begagnathandel. För att det ska vara möjligt är det viktigt hur produkter designas.

Intäktsmodell och fördelar för Emmaus Stockholm

Second hand-försäljning skapar resurser som används till att stärka mänskliga rättigheter, verka för hållbar utveckling och sprida kunskap om hållbar konsumtion och cirkularitet. Den skapar även arbetstillfällen. Emmaus Stockholm Vi skänker även kläder och sovsäckar till lokala organisationer som hjälper hemlösa och människor på flykt och samarbetar med arbetscenter och dagliga verksamheter samt lokala konstnärer som arbetar med återvunnet material.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Second hand-produkter är ett hållbart alternativ till nyproducerat. Genom att välja second hand bidrar kunden till minskat slöseri av naturresurser och energi, samt bidrar till att mindre mängd växthusgaser och kemikalier släpps ut i naturen. Kunden får genom second hand-alternativ tillgång till unika plagg och prylar av god kvalitet och till ett bra pris.

Emmaus Stockholm i ett nötskal

Huvudverksamhet:
En partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som med insamlade medel driver utvecklingsprojekt och informationsarbete för fred, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.
Juridiskt namn:
Emmaus Stockholm
Grundades år:
1070
Lanserade cirkulär lösning:
1970
Antal anställda:
29
Svenskt säte:
Stockholm
Typ:
Ideell sektor
Målgrupp:
B2C
Webbsida:

Fler aktörer inom Produktlivs­förlängning