Lösvikts- och förpackningsfria inköp spar resurser

En förpackningsfri butik där kunden kan ta med egna förpackningar som fylls på med livsmedel, rengöringsprodukter och hygienartiklar. Allt köps i lösvikt utifrån mängd som behövs och i återanvända förpackningarna.

Problem

Normen inom handeln av livsmedel och andra förbrukningsvaror har blivit att köpa varor i engångsförpackningar som sedan slängs efter användning och skapar onödigt avfall. För mycket mängd livsmedel i färdiga förpackningar än vad som hinner gå åt innan det har passerat utgångsdatum leder till matsvinn.

Lösning: Lösvikts- och förpackningsfria inköp spar resurser

Genom att från början eliminera behovet av en ny förpackning vid varje köptillfälle minskar vi drastiskt på mängden avfall som skapas som ett resultat av engångsförpackningar. Genom att erbjuda lösviktsförsäjning behöver inte kunden köpa mer livsmedel än vad som går åt innan utgångsdatum passerat, vilket minskar mängden matavfall.

Affärsmodell: Resurs­effektivitet och återvinning

Produkten, dess framställning och hela värdekedjan planeras och övervakas så att material och energi används på ett effektivt sätt. Nya råmaterial och produkter framställs av insamlat och återvunnet material.

Intäktsmodell och fördelar för Skafferiet

Intäkter vid försäljning i butik.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Mindre mängd förpackningsåtervinning att hantera. Även minskad mäng matsvinn vilket är mer ekonomiskt fördelaktigt.

Skafferiet i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Förpackningsfri (zero waste) butik
Juridiskt namn:
Skafferiet Västerås AB
Grundades år:
2018
Lanserade cirkulär lösning:
2018
Antal anställda:
1
Svenskt säte:
Västerås
Typ:
Startup
Målgrupp:
B2C
Webbsida:

Fler aktörer inom Resurs­effektivitet och återvinning