Räddade förpackningar blir 100% cirkulärt byggmaterial

Recoma finns för att bidra till byggandet av en mer hållbar framtid. Visionen är att vara en långsiktig leverantör av hållbara och kostnadseffektiva byggmaterial som är trygg att jobba med. Den primära kunden är byggindustrin i hela Skandinavien.

Problem

En stor mängd använda dryckesförpackningar, även kallat vätskekartong, går till förbränning. Anledningen är att förpackningen består, förutom av papper, även av 25% plast, och idag finns ingen lönsam teknik för att separera de båda materialen. Den här typen av förpackning benämns kompositförpackning.

Dagens byggmaterial genererar stor klimatutsläpp. Det beräknas att byggbranschen står för 20% av alla utsläppen varav 70% kan koppas till själva tillverkningen av material. Vid tillverkningen av byggskivor används bindemedel vilket kan avge gifter.

Lösning: Räddade förpackningar blir 100% cirkulärt byggmaterial

Recoma tillverkar och säljer byggskivor av 100% återvunna kompositförpackningar i en process med 0 avfall, 0 utsläpp, och 0 tillsatser. Byggskivorna är av hög prestanda och 100% återvinningsbara.

Affärsmodell: Resurs­effektivitet och återvinning

Produkten, dess framställning och hela värdekedjan planeras och övervakas så att material och energi används på ett effektivt sätt. Nya råmaterial och produkter framställs av insamlat och återvunnet material.

Intäktsmodell och fördelar för Recoma

Råmaterialet (avfallet) kostar inget eller väldigt lite.
Byggskivorna säljs direkt till kund.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Kunden får ett cirkulärt byggmaterial som inte bidrar till utsläpp av växthusgaser, vilket efterfrågas alltmer av beställaren. Byggskivorna kan göras i olika utförande utifrån kundens behov.
Byggmaterialet kan vid vilken tidpunkt som helst återvinnas i sin helhet då inga andra material eller tillsatser används vid tillverkning.

Recomas produkt bidrar till bättre resurshushållning genom att det minskar behovet av jungfruliga råvaror, vilket i sin tur bidrar till minskade klimatutsläpp. Det leder också till minskade avfallsmängder.

Recoma i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Tillverkning och försäljning av byggmaterial.
Juridiskt namn:
Recoma AB
Grundades år:
2021
Lanserade cirkulär lösning:
2021
Antal anställda:
5
Svenskt säte:
Hässleholm
Typ:
Startup
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Resurs­effektivitet och återvinning

El & Skrotförädling Mälardalen