Affärsmodell: Förnybarhet

Påsar och säckar av "plast" som gillas av naturen

BioBag utvecklar, tillverkar och marknadsför biobaserade produkter inom avfallshantering, detaljhandel, grossister, industri och jordbruksbranschen med fokus på på användning av förnyelsebara, biologiskt nedbrytbara och komposterbara råmaterial.

Problem

Globalt sett ökar både tillverkningen och användningen av plast. En orsak är att vi använder mer av engångsprodukter. Cirka 99% av all plast tillverkas idag av fossil olja vilket har stor inverkan på klimatet. Nedskräpningen ökar och oljebaserad plast bryts inte ner utan fragmenteras långsamt till mikroplast.

Lösning: Påsar och säckar av "plast" som gillas av naturen

BioBag tillverkar påsar och säckar som är komposterbara och biologiskt nedbrytbara då de tillverkas av förnyelsebara råmaterial. De görs av en mix av stärkelse (potatis, majs eller annan stärkelse) mix av vegetabilisk olja (solrosolja, raps och tistlar) och en komposterbar polyester. De förvandlas till koldioxid, vatten och biomassa när de utsätts för mikroorganismer i en välfungerande komposteringsmiljö, eller en industriell komposteringsanläggning.

Affärsmodell: Förnybarhet

Vid produktion används förnybara, återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara material och resurser. Det är också att producera förnybar energi.

Intäktsmodell och fördelar för BioBag Sverige

BioBags produktsortiment ger olika slags intäktsströmmar. Påsar och säckar är en förbrukningsvara som kunden kontinuerligt behöver fylla på av. De används bäst genom att använda BioBags produkter som är av investeringskaraktär för kunden.
Privatpersoner kan handla produkterna i den egna webshopen men även hos ett antal andra genom återförsäljaravtal.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

BioBags påsar och säckar ger en mängd hygieniska fördelar som exempelvis att de har en barriär mot virus och bakterier. Kunden är också med och bidrar till det biologiska kretsloppet, vilket stärker deras egna miljöarbete.

För samhället och naturen är det bättre att använda plast som är 100 % biologiskt nedbrytbar, efterlämnar inga mikroplaster, och som ger mindre mängd klimatutsläpp om den skulle brännas upp.

BioBag Sverige i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Utveckling, produktion och marknadsföring komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter bioemballage och produkter för kompostering och källsortering.
Juridiskt namn:
BBI Sverige AB (BioBag Sverige)
Grundades år:
1999
Lanserade cirkulär lösning:
1999
Antal anställda:
5
Svenskt säte:
Torsby
Typ:
Småbolag
Målgrupp:
B2B, B2C
Webbsida:

Fler aktörer inom Förnybarhet