Återvinner köldmedier till en kvalité som nytt

Eco Scandic driver på för en hållbar utveckling inom kylbranschen genom att erbjuda cirkulärekonomiska lösningar där kunden får maximal nytta av sina resurser. De är det första företaget i Norden som regenererar köldmedier.

Problem

Köldmedier används till används bland annat i luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar. Flour är en stor del av köldmedier. Det är ett grundämne och ett jungfruligt material och utvinns i huvudsak i Asien, men även Afrika, för att sedan importeras till EU. Det som är förbrukat går till destruktion vilket måste ske i väldigt höga temperaturer.

Lösning: Återvinner köldmedier till en kvalité som nytt

Eco Scandic regenererar köldmedier, det vill säga återvinner köldmedier till en kvalité som motsvarar nyproducerat ämne baserat på en amerikans uppfinning. Först görs en snabbanalys av köldmediets skick för att se om det går att ta tillvara på. Därefter renas det i speciella maskinerna tills det är helt rent. Reningsgraden granskas i laboratoriet. Slutligen buteljeras mediumet på rena gasflaskor redo att säljas på nytt.

Gasflaskor lånas ut till kund utan kostnad för att samla in och sortera begagnat köldmedium.

Affärsmodell: Produktlivs­förlängning

Förläng produkters livslängd genom underhåll, tillgång till reservdelar, möjlighet till uppgradering, second hand och begagnathandel. För att det ska vara möjligt är det viktigt hur produkter designas.

Intäktsmodell och fördelar för Eco Scandic

Kunden betalar per kilo regenererat köldmedier.
I och med att kunden bidrar med sin egen råvara behövs inget lager.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Det sparar pengar då begagnat köldmedium är billigare samt att livslängden kylanläggningar förlängs.
Miljövinsten blir stor med minskat klimatavtryck på 0,01 kg CO2/regenererat kg köldmedium att jämföra med 11 kg CO2/kg för jungfruligt.

Eco Scandic i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Rening och analyser av F-gaser
Juridiskt namn:
Eco Scandic Filial
Grundades år:
2015
Lanserade cirkulär lösning:
2016
Antal anställda:
8
Svenskt säte:
Järfälla
Övriga orter:
Helsingfors, Kallhäll
Typ:
Småbolag
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Produktlivs­förlängning