Igen och igen sluts cirkeln mellan avfall och råvara

Stena Recycling ser till att återvinning blir en hållbar affär där ingenting är förbrukat. Allt tänkbart restmaterial som uppstår från verksamhet och produktion samlas in, förädlas och kan leva vidare som råvaror till nya produkter eller ny energi.

Problem

I ett linjärt system så skapar vi problem i båda ändarna, överutnyttjande och brist på resurser i en änden och ett problem med avfall i den andra. Tillgång på resurser är en allt viktigare fråga för företag samtidigt som läckage av avfall och värdefulla resurser skapar problem i våra ekosystem.

Lösning: Igen och igen sluts cirkeln mellan avfall och råvara

Stena Recycling sluter cirkeln mellan avfall och råvara och uppgraderar verksamheters uttjänta produkter och material till nya råvaror som kan användas igen och igen.
I de flesta verksamheter uppstår restprodukter och restavfall som verksamheten behöver hjälp med att hantera. Stena Recycling hjälper verksamheter med rätt utrustning för förvaring av avfall och insamling. Materialet som Stena Recycling hämtar sorteras, bearbetas och anpassas i rätt form och format för att kunna skickas vidare som återvunna råvaror till pappersbruk, gjuterier, smältverk eller plasttillverkare. Komplexa produkter som tex bilar och elektronik processas på anläggningen Stena Nordic Recycling Center där ett 30-tal material kan sorteras ut.

Affärsmodell: Resurs­effektivitet och återvinning

Produkten, dess framställning och hela värdekedjan planeras och övervakas så att material och energi används på ett effektivt sätt. Nya råmaterial och produkter framställs av insamlat och återvunnet material.

Intäktsmodell och fördelar för Stena Recyling

Affären ligger i att bevara och uppgradera värdet på det insamlade materialet, bland annat genom att komplexa produkter kan sorteras i olika materialströmmar och säljas vidare som råvara.
Avtal ingås med kunderna, och gärna under längre perioder, där ansvar tas för att ta hand om kundernas restprodukter och restavfall av olika slag. Affärsupplägget innebär både köp och sälj där kunden betalar för vissa tjänster och avfallsfraktioner och kan får ersättning för vissa material. En tjänst som kunden får betala för. Stena Recycling tillhanda håller insamlingskärl och utrustning samt guidar kunden till att ta vara på så mycket som möjligt, och på bästa sätt, med målet att inget ska slängas i onödan och att fraktionerna ska vara så rena som möjligt.

En kund kan också vara en köpare av återvunnet material,

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Kunden får en säker hantering av avfall, restprodukter behåller ett högre värde och de får också tillgång till återvunnet material.
Väl sorterade insamling med mindre mängd restavfall innebär en lägre utgift för kunden.

Stena Recyling i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Återvinning och förädling av material
Juridiskt namn:
Stena Recycling AB
Grundades år:
1939
Lanserade cirkulär lösning:
1939
Antal anställda:
1600
Svenskt säte:
Göteborg
Övriga orter:
90 platser
Typ:
Storbolag
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Resurs­effektivitet och återvinning

El & Skrotförädling Mälardalen