Förnybar ved + gamla kläder = nya kläder

Södras medarbetare ser som sin främsta uppgift att förädla sina 52 000 ägares skogsråvara till förnybara, klimatsmarta produkter. Från pappersmassa och trävaror, till områden som förnybar energi, byggsystem och textilmassa som OnceMore®.

Problem

Miljoner ton textilavfall skapas varje år, men bara en bråkdel återvinns. I de fall där återvinning sker är det oftast i form av så kallad ”down-cycling”, till exempel att ett par jeans blir stoppning i bilinredning. Textilavfall är en outnyttjad resurs för modeindustrin som är i stort behov av mer hållbara materialalternativ.
Både bomull och polyester har en hög miljöbelastning varför det är viktigt att återvinna så mycket som möjligt av uttjänta textilier. Bomullstillverkning kräver enorma mängder vatten och bekämpningsmedel. Polyester tillverkas av fossila råvaror med en energikrävande process. Källa: RISE

Lösning: Förnybar ved + gamla kläder = nya kläder

OnceMore® från Södra är världens första storskaliga process för återvinning av textilavfall av blandmaterial – och det är skogen som gör det möjligt. I processen, vilket är en kemisk textilåtervinning, kombineras cellulosa från trä med textilavfall och blir en dissolvingmassa*/OnceMore®-massa av hög kvalitet. Den säljs till tillverkare av kläder och andra textilvaror som blandar in massan i den ordinarie textilråvaran.

Det är flera steg från det att gammal textil kan bli en ny tröja. Av OnceMore®-massan görs textilfiber som sedan blir garn. Av garn blir det tyg som sedan blir kläder eller annan textil.

*Dissolvingmassa är en kemisk massa som utgör råmaterial till textilindustrin för tillverkning av viskos och lyocell till textilier.

Affärsmodell: Resurs­effektivitet och återvinning

Produkten, dess framställning och hela värdekedjan planeras och övervakas så att material och energi används på ett effektivt sätt. Nya råmaterial och produkter framställs av insamlat och återvunnet material.

Intäktsmodell och fördelar för OnceMore® från Södra

Södra säljer textilmassan som i dagsläget består av 80% träcellulosa och 20% textilavfall. Målsättningen är att år 2025 ska massan bestå av 50% träcellulosa och 50% textilavfall. Ju högre andel textilavfall desto mer relevant blir produkten på marknaden då den är varumärkesstärkande ur ett hållbarhetsperspektiv.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Genom att använda OnceMore®-massan blir det mer möjligt för textil- och modeindustrin, även ekonomiskt, att skapa ny textil och mode med återvunnet innehåll.

Det skapar även möjlighet för klädtillverkare och varumärkesägare att certifiera sina slutprodukter enligt standarder som RCS (Recycled Claim Standard), där andelen återvunnet material är avgörande.

För slutkonsumenten blir det allt viktigare att bidra till hållbarhet och välja produkter som består av återvunnet material.

OnceMore® från Södra i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Förädling av medlemmarnas skogsråvara
Juridiskt namn:
Södra Skogsägarna Ekonomiska Förening
Grundades år:
1938
Lanserade cirkulär lösning:
2019
Antal anställda:
3000
Svenskt säte:
Växjö
Övriga orter:
Värö, Mönsterås, Mörrum
Typ:
Storbolag
Målgrupp:
B2B

Fler aktörer inom Resurs­effektivitet och återvinning

El & Skrotförädling Mälardalen