off2off

logga off2off

Digitala ekosystem för smart resursanvändning

Med en unik expertis inom digitalt verksamhetsstöd för resursoptimering bygger och driftar off2off digitala ekosystem för smart resursanvändning baserat på kundernas befintliga resurser.

Problem

Idag är det lättare för ett företag eller en privatperson att kasta saker och köpa nya, än att låta saker och ting få en andra chans med en annan användare. I den offentliga sektorn och privata företag är det samma sak. Det innebär att stora kostnader läggs på nya produkter istället för att använda befintliga. Att lokaler fylls med utrustning som inte kommer till användning, så kallade vilande resurser.

Lösning: Digitala ekosystem för smart resursanvändning

Ett digitalt ekosystem för ökad användning/ optimering av organisationers funktionella överskott med hjälp av SaaS (Software as a service) i världsklass och tillhörande expertis.
Plattformen, som off2off utvecklat och tillhandahåller, är en molnbaserad kommunikationstjänst för strukturerad resursoptimering, som synliggör och matchar användarnas behov och befintliga underutnyttjade produkter med varandra.
Systemet passar för alla typer av organisationer och anpassas efter behov och organisationens storlek. off2off har även tagit fram ett system att använda i samverkan med flera externa organisationer.

Affärsmodell: Produktlivs­förlängning

Förläng produkters livslängd genom underhåll, tillgång till reservdelar, möjlighet till uppgradering, second hand och begagnathandel. För att det ska vara möjligt är det viktigt hur produkter designas.

Intäktsmodell och fördelar för off2off

Licenser per organisation inkl. supportavtal för drift och rättningar, månadsvis och/eller transaktionsbaserad.
Expertis, anpassningar samt vidareutveckling av funktionalitet på timtid.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Spar pengar genom minskat behov av nyköp, vilket också minskar klimatpåverkan, vilket i sin tur är att visa ett klimatledarskap. Spar tid när det går snabbt få koll på vad som finns tillgängligt.
Mätbarhet om vilka resurser som finns tillgängliga, efterfrågas och matchas som kan används för att utveckla verksamheten samt i hållbarhetskommunikationen. Skapar en social hållbarhet inom organisationen där delningen av resurser går på tvärs i organisationen.

off2off i ett nötskal

Huvudverksamhet:
SaaS samt expertis gällande resursoptimering av funktionellt överskott.
Juridiskt namn:
off2off AB
Grundades år:
2012
Lanserade cirkulär lösning:
2013
Antal anställda:
2
Svenskt säte:
Tynäsgatan 10, 652 16 Karlstad
Typ:
Småbolag
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Produktlivs­förlängning