Världens första återbruksgalleria

I ReTuna återbruksgalleria shoppar gästerna på ett helt nytt, klimatsmart sätt. Gamla saker tas till vara och får nytt liv genom reparation och upcycling. Allt som säljs är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat.

Problem

Hållbar konsumtion handlar om att producera och konsumera inom planetens gränser. Just nu tar vi ut mer naturresurser än vad naturen hinner återskapa. För svenskar betyder det oftast att djur, natur och människor i andra länder och generationer får betala för det vi konsumerar. Ungefär femtio procent av klimatutsläppen och mer än nittio procent av världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald beror på en ineffektiv resurshantering.

Lösning: Världens första återbruksgalleria

En kretsloppspark i form av en handels- och mötesplats där det som säljs består av inlämnade återbruksbara saker. Gallerian är placerad intill Retuna Återvinningscentral. Det är enkelt för besökare att sortera material i containrarna och därefter passa på att lämna återbrukbara leksaker, möbler, kläder, inredningsprylar och teknik i gallerians depå ”Returen”. Här tas materialet emot av personal från Eskilstuna kommuns arbetsresurenhet. De gör en första gallring. Därefter fördelas sakerna ut till de återbrukande kommersiella butikerna i gallerian. Butikspersonalen gör en andra gallring och väljer ut vad de vill reparera, fixa till, omvandla, förädla – och sälja. På det sättet får materialet fortsatt liv.

Men ReTuna är mer än en handelsplats. Uppdraget är även att vara en folkbildare. Här anordnas events, workshops, föreläsningar, temadagar – allt med fokus på hållbarhet. Eskilstuna Folkhögskola bedriver sin ettåriga utbildning ”Recycle Design – Återbruk” i lokalerna. Här finns även konferenslokaler där gäster kan ha klimatsmarta möten. Bistro ReTuna erbjuder ekologisk lunch och fika.

Affärsmodell: Produktlivs­förlängning

Förläng produkters livslängd genom underhåll, tillgång till reservdelar, möjlighet till uppgradering, second hand och begagnathandel. För att det ska vara möjligt är det viktigt hur produkter designas.

Intäktsmodell och fördelar för ReTuna

Butikerna betalar hyra och i det ingår kostnadsfritt varulager bestående av de saker som lämnats in via Returen. Genom att ge förutsättningar för återbruk av olika sorters prylar, kläder och möbler minskas uttaget av ny råvara och deponeringen av avfall. Dessutom ger ReTuna nya arbetstillfällen.
Gallerian ägs och drivs av det kommunalt ägda energiföretaget Eskilstuna Energi och Miljö AB. Genom ägardirektivet ska gallerian nå break even. De kommersiella butikerna sålde 2019 återbrukade produkter för 14,7 miljoner.

ReTuna Återbruksgalleria skapar hållbar samhällsnytta för nuvarande och kommande generationer genom att fungera som handelsplats, kunskapscenter och mötesplats för invånare, företag och organisationer inom Eskilstuna kommun.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Butikerna får hela tiden påfyllnad i sitt varulager, utvalt utifrån butikskoncept, som de sedan förädlar, reparerar och omvandlar för att sedan sälja det i sina butiker.

Konsumenter ges förutsättningar att konsumera hållbart, vilket inte bara är bra för plånboken utan också för världen. ReTuna Återbruksgalleria vill visa att hållbarhet inte handlar om att hålla tillbaka och leva mindre – utan om att åstadkomma mer med de resurser vi redan har.

ReTuna i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Återbruk
Juridiskt namn:
Eskilstuna Energi och Miljö AB
Grundades år:
2015
Lanserade cirkulär lösning:
2015
Antal anställda:
2
Svenskt säte:
Eskilstuna
Typ:
Offentlig
Målgrupp:
B2C
Webbsida:

Fler aktörer inom Produktlivs­förlängning