Förlängt liv på kontorsinredning med helhetslösning

Med ledordet återanvändning tar RP tillvara och anpassar kontors befintliga möbler och inredning. De agerar kundernas långsiktiga partner och nav med ansvar att hantera all deras kontorsinredning och ser till att det används så optimalt som möjligt.

Problem

Kontorsinredning behandlas av många verksamheter som en kortlivad konsumtionsvara och byts ut och slängs efter bara tre till fem års. Där den faktiska tiden möbeln utnyttjas bara är en tredjedel av tiden. Detta trots att kontorsinredningen är tillverkad med kvalitet och har genomgått och klarat hårda krav och tester för att hålla 20 till 30 år. Förändringar hur arbetsplatser utformas och storlek på kontorsyta gör att kontorsinredning inte längre passar in, blir omodern och kasseras.

Lösning: Förlängt liv på kontorsinredning med helhetslösning

RP hjälper kunderna att göra kontorsinredning till en långsiktig tillgång.
Idén är att jobba inne hos kunden och ta han om hela inredning och se till att de utnyttjar det dom redan har. All inredning längs in i en databas vilket gör att det blir en överblick över allt som finns, och på vilka arbetsställen och orter. När behov finns kan RP komma med förslag på hur den på bästa sätt kan omstationeras och grupperas. Inredning som inte passar verksamheten får kunden hjälp med att omfördela så det kommer till nytta hos någon annan verksamhet.
Möbler tvättas och renoveras i möbelrekonden. Showroomet visar inspirerande möbleringar av återbrukat. Inredning som gått ur tiden av någon anledning anpassas genom upcycling i RPs verkstad.

Affärsmodell: Produktlivs­förlängning

Förläng produkters livslängd genom underhåll, tillgång till reservdelar, möjlighet till uppgradering, second hand och begagnathandel. För att det ska vara möjligt är det viktigt hur produkter designas.

Intäktsmodell och fördelar för RP Kontorsinredning

Partneravtal som sträcker sig under längre perioder men också försäljning. Agerar mellanhand när en kunds inredning säljs till en annan kund.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Sänkta kostnader för kontorsinredning genom att alla inköp är genomtänkta, miljöbesparing. Inga förråd som inhyser bortglömd inredning.

RP Kontorsinredning i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Omfördelning av kontorsinredning
Juridiskt namn:
Recyling Partner RP AB
Grundades år:
2004
Lanserade cirkulär lösning:
2004
Antal anställda:
75
Svenskt säte:
Kvarnholmsvägen 56, 131 31 Nacka
Övriga orter:
Göteborg, Hudiksvall, Linköping, Malmö, Norrköping, Nyköping, Södertälje, Uppsala, Ängelholm
Typ:
Småbolag
Målgrupp:
B2B

Fler aktörer inom Produktlivs­förlängning