Tork PaperCircle® sluter cirkeln för pappershanddukar

Tork PaperCircle® är världens första återvinningstjänst för pappershanddukar. Tjänsten hjälper våra kunder att sluta cirkeln genom att återvinna pappershanddukar till nya mjukpappersprodukter på våra lokala bruk.

Problem

På ett vanligt kontor kan pappershanddukar utgöra hela 20% av allt avfall som genereras. Använda pappershanddukar hanteras som avfall som inte går att återvinna utan går till förbränning. Detta eftersom pappershanddukar innehåller så kallat våtstyrkemedel som gör att de inte kan återvinnas tillsammans med andra fraktioner av papper (som kontorspapper, tidningar eller kartong). För att kunna återvinna dem måste de därför samlas in separat.

Lösning: Tork PaperCircle® sluter cirkeln för pappershanddukar

Tack vare framsteg inom teknik för återvinning går det nu att samla in och återvinna även papper som innehåller våtstyrkemedel. Detta gör Essity genom tjänsten Tork PaperCircle®
Tork PaperCircle® är en återvinningstjänst för pappershanddukar. Tjänsten hjälper Torks kunder att bli mer cirkulära genom att samla in och återvinna deras använda pappershanddukar till nya pappershanddukar och andra mjukpappersprodukter på Essitys lokala pappersbruk. Så här fungerar tjänsten:
1. Besökare och medarbetare använder toalettutrymmena som vanligt, men när de har torkat händerna slänger de pappershandduken i en separat papperskorg. 2. Städarna tömmer papperskorgarna som vanligt men förvarar de använda pappershanddukarna separat på städvagnen. 3. En återvinningspartner samlar in pappershanddukarna och fraktar dem till det lokala Essity-bruket. 4. Essity-bruket återvinner pappershanddukarna till nya pappershanddukar och andra mjukpappersprodukter.

Affärsmodell: Resurs­effektivitet och återvinning

Produkten, dess framställning och hela värdekedjan planeras och övervakas så att material och energi används på ett effektivt sätt. Nya råmaterial och produkter framställs av insamlat och återvunnet material.

Intäktsmodell och fördelar för Essity

Essity-bruken använder pappershanddukarna som råvara vid tillverkningen av nya pappershanddukar eller andra mjukpappersprodukter.
Genom att tjänsten skapar ett stort hållbarhetsvärde för kunderna, så stärks Torks tjänsteerbjudande och konkurrenskraft. Det finns ett stort intresse för tjänsten och den har t.ex. bidragit till att Tork fått nya kunder och vunnit upphandlingar hos både privata och kommunala verksamheter med höga ambitioner inom hållbarhet och cirkularitet.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Tjänsten hjälper kunden bli mer cirkulär i och med att de är en medaktör i Tork PaperCircle®.
Det bidrar också till att kunden når sina mål för att minska avfall och koldioxidutsläpp. Genom att återvinna papperhanddukar kan vi minska koldioxidutsläppen med 40% jämfört med andra avfallshanteringsalternativ. *

De får ett hållbarhetsengagemang som kan lyftas fram gentemot sina egna medarbetare, partners och kunder.

*Resultat från en livscykelanalys (LCA), där undvikna processer tagits med i beräkningen, som jämför Tork PaperCircle med andra typer av avfallshantering (förbränning/soptipp). LCA:n har genomförts av Essity Tork och har verifierats av Svenska Miljöinstitutet (IVL) 2017. Den huvudsakliga anledningen till det minskade koldioxidutsläppet är att systemet frigör förnybara resurser (pappersmassa) som kan användas för att ersätta fossila bränslen.

Essity i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Tillverkar och säljer produkter som främjar hygien och hälsa
Juridiskt namn:
Essity Aktiebolag (publ)
Grundades år:
1929
Lanserade cirkulär lösning:
2015
Antal anställda:
46000
Typ:
Storbolag
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Resurs­effektivitet och återvinning