Ultraren tvätt och städ helt utan kemikalier

SWATAB har utvecklat filtersystemet DIRO som ansluts till befintliga tvättmaskiner och ger vattnet egenskaper som gör tvätten ren och fräsch utan användning av tvättmedel eller andra kemikalier. Vattnet kan även användas för kemikaliefri städning.

Problem

Den omfattande användningen av kemikalier vid tvätt och städning. Kem och mikroplaster som hamnar i avloppet och sedan förs vidare ut i sjöar hav och vattendrag. Allergier och andra besvär i samband med användande av kemikalierna.

Lösning: Ultraren tvätt och städ helt utan kemikalier

Med filtret DIRO sker en direkt och omedelbar filtrering som ger dig ultrarent vatten för tvätt och städning, och filtret är mycket enkelt att installera. Det spelar ingen roll om du har gamla eller nya maskiner, filtret passar på de flesta modeller och ger en vattenkvalitet utan like. Normalt sett installeras DIRO mellan inkommande kallvatten och en eller flera tvättmaskiner.

DIRO vattnet gör att du inte behöver använda något tvätt- eller sköljmedel för att exempelvis textilier eller städmaterial skall bli rena och fräscha, som bonus kan du dessutom installera en tappkran och får därmed tillgång till eget vatten för ytstädning och golvskurmaskiner. Du får ett vatten som kan användas för både tvätt och städning samtidigt så minskar du din miljöpåverkan och får en förbättrad arbetsmiljö.

Affärsmodell: Resurs­effektivitet och återvinning

Produkten, dess framställning och hela värdekedjan planeras och övervakas så att material och energi används på ett effektivt sätt. Nya råmaterial och produkter framställs av insamlat och återvunnet material.

Intäktsmodell och fördelar för SWATAB

Intäkter genereras i dagsläget genom försäljning av det patenterade filtersystemet DIRO. Försäljning sker både i egen regi och genom återförsäljare. Systemet dimensioneras efter det antal tvätt- och städmaskiner som används i verksamheten.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Sänkt miljöpåverkan genom minskad användning av kemikalier. Ökad livslängd på tvätt och städutrustning. Förbättrad arbetsmiljö och hälsa för både personal och kund. Ni kommer att märka att det blir renare än tidigare. Inga kvarvarande kemikalierester där bakterier kan växa efter städning. Allergi- och doftfritt.

SWATAB i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Cirkulär lösning för tvätt och städ
Juridiskt namn:
Scandinavian Water Technology AB
Grundades år:
2013
Lanserade cirkulär lösning:
2018
Antal anställda:
10
Svenskt säte:
Malmö
Typ:
Startup
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Resurs­effektivitet och återvinning