Affärsmodell: Tjänst som produkt

Hållbar textilservice

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorg. Varje dag hyr de ut, tvättar och levererar över 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet.

Problem

Den globala fiberproduktionen har fördubblats de senaste 20 åren och den stora efterfrågan på textilfibrer är en utmaning. 80 procent av en textils totala miljö- och klimatpåverkan sker vid tillverkning av nya produkter. Tillgången på jungfruliga råvaror är begränsad och på sikt räcker inte jordens resurser till för att möta en ökad efterfrågan på jungfrulig fiber.

Lösning: Hållbar textilservice

Med devisen ”Den bästa textilen är den som används mest” hyr Textilia ut och tvättar arbetskläder och andra verksamhetstextilier som en tjänst. Samma textilier cirkulerar mellan tvätteriet och användaren/kunden så länge textilien håller. Textilier som går sönder lagas eller går vidare för att komma till användning i andra ändamål.
Textilierna väljs noga ut för att säkerställa att de ska klara ett långt liv med många användare och tvättar.
Med appen HållKoll™ får kunderna överblick av textilförråd. Tillsammans med en handscanner ger appen information om hur många dagar textilier legat oanvända sedan leveransen från Textilia.
Optimerade lager och behovsanpassade beställningar frigör textilier som annars skulle legat oanvända och ökar leveranssäkerheten. Det ger också ökad textilhygien genom att det minskar risken för att textilier blir liggandes på hög och samlar på sig damm.

Affärsmodell: Tjänst som produkt

Sälja funktion genom uthyrnings- och abonnemangstjänst så att en kund får tillgång till en produkt utan att äga den.

Intäktsmodell och fördelar för Textilia

Textilia äger och förvaltar textilstocken varför det finns ett affärsintresse i att den ska hålla för så många användningar som möjligt.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Bekymmersfri tjänst där kunden betalar för tjänsten tvätt och användning.
Kunden får rena textilier levererade, att använda och sen skicka tillbaka. Inget anskaffningsvärde eller risk.
Ju färre textilier som behöver nyproduceras ju bättre för miljön.

Textilia i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Tvätt och textilservice
Juridiskt namn:
Textilia Tvätt & Textilservice AB
Grundades år:
2005
Lanserade cirkulär lösning:
2005
Antal anställda:
650
Svenskt säte:
Örebro
Övriga orter:
Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Malmö och Karlskrona.
Typ:
Storbolag
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Tjänst som produkt