Adayservice

Logo-Adayservice

Multitjänst som sparar resurser och utsläpp

Vi erbjuder våra kunder och samarbetspartner en hållbar helhetslösning när det gäller service kopplat till möbler och inredning.

Problem

Samtidigt som konsumtionen fortsätter att öka, ökar även efterfrågan på servicetjänster. Oftast medför varje serviceuppdrag en transport av något slag. Oftast är det transportbolag som levererar, ett bolag monterar och för att bli av med de gamla möblerna krävs det ytterligare en transport.

Lösning: Multitjänst som sparar resurser och utsläpp

Vi erbjuder våra kunder och samarbetspartner en hållbar helhetslösning när det gäller service kopplat till möbler och inredning. Genom att erbjuda leverans, montering, återbruk och återvinning vid samma tillfälle, blir det både enklare, snabbare och mer prisvärt samtidigt som vi minskar antalet transporter. Vi använder enbart 100% eldrivna transportbilar som laddas med 100% förnybar el vilket bidrar till att vi minimerar klimatpåverkan och maximerar kundnyttan.

Vi erbjuder även att ta hand om gamla möbler, främst kontorsmöbler, där vi vill ge dem ett längre liv genom att reparera och vid behov modernisera dem. Vi kommer samtidigt bygga upp ett unikt reservdelslager kopplat till kontorsmöbler från olika fabrikat.

Affärsmodell: Resurs­effektivitet och återvinning

Produkten, dess framställning och hela värdekedjan planeras och övervakas så att material och energi används på ett effektivt sätt. Nya råmaterial och produkter framställs av insamlat och återvunnet material.

Intäktsmodell och fördelar för Adayservice

Vi debiterar för vår servicetjänst, och då vi kombinerar fler serviceuppdrag, blir vi både mer kostnadseffektiva och färre framkörningar.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Det blir enklare med en kontakt, vi erbjuder alltid bestämda tider och inga tidsfönster (”vi kommer någon gång mellan 8-16”) och vi minimerar klimatpåverkan.

Adayservice i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Vi levererar, monterar, återbrukar och återvinner möbler.
Juridiskt namn:
Adayservice AB
Grundades år:
2018
Lanserade cirkulär lösning:
2018
Antal anställda:
4
Svenskt säte:
Göteborg
Typ:
Småbolag
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Resurs­effektivitet och återvinning