KartongFynd

Kartongfynd logga400

Digital återbruksförmedling av förpackningskartong

KartongFynd, lokal webbaserad gratis förmedling av brukade prima förpackningskartonger värda ett längre liv. Drivs av Återbruksföretaget24 vars verksamhet är att via webbsidor underlätta återbruk av olika produkter som förmedlas mellan olika parter.

Problem

E-handeln ökar i vårt samhälle vilket också leder till ökad resursanvändning genom att alla varor tillhandahålls i en förpackningskartong. Ofta kvalitetsproducerad för att skydda produkten så den kommer fram hel till beställaren. Därefter, i bästa fall, lämnas kartongen till återvinningen för att bli ny pappersfiber, vilket kan ske fem till sju gånger, därefter tappar fibern sin styrka.

Lösning: Digital återbruksförmedling av förpackningskartong

Återbruksföretaget24, genom KartongFynd®, erbjuder en gratis webbaserad lösning som underlättar återbruk av kartonger i kundernas närområde. Den som har en kartong exponerar den med bild och måttuppgifter samt var den finns att hämta. Den som behöver kartong kan antingen söka bland det som redan exponeras eller lägga in önskemål. Tjänsten vänder sig både till företag och privatpersoner.

Affärsmodell: Produktlivs­förlängning

Förläng produkters livslängd genom underhåll, tillgång till reservdelar, möjlighet till uppgradering, second hand och begagnathandel. För att det ska vara möjligt är det viktigt hur produkter designas.

Intäktsmodell och fördelar för KartongFynd

Lösningen är gratis och intäkterna baseras istället på annonsering. Det krävs inget produkterlager då det är givare och mottagare som står för den delen.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Genom att tjänsten är gratis för både givare och mottagare sänks tröskeln för att använda tjänsten, vilket ger varje återbrukad kartong ett längre liv än om den skulle ha lämnats för återvinning direkt. Det bidrar också till att inte överbelasta återvinningskärlen. Att använda sig av tjänsten kan stärka ett företags varumärke samt ge en personlig tillfredsställelse, genom att återbrukade produkter bidra till klimatet och miljön i positiv riktning genom minskat behov av nytillverkat och färre transporter som leder till minskat resursuttag och koldioxidutsläpp.

KartongFynd i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Utveckla och administrera webbsidor och appar som erbjuder diverse tjänster till såväl nationella som internationella användare.
Juridiskt namn:
United Netbits EF med bifirma Återbruksföretaget24
Grundades år:
2019
Lanserade cirkulär lösning:
2020
Antal anställda:
1
Svenskt säte:
Pantarholmskajen 2B, 371 38 Karlskrona
Typ:
Startup
Målgrupp:
B2B, B2C
Webbsida:

Fler aktörer inom Produktlivs­förlängning