Jouko Dahl

– Studio Desktop

Cirkulär kompetens

Cirkulär kommunikation

Rätt innehåll, på rätt sätt, i rätt kanaler. Många företag är engagerade i cirkulär ekonomi men alltför få har en genomtänkt strategi för hur den ska kommuniceras.
Jag har bred kunskap inom cirkulär ekonomi, hållbarhet, teknik och innovation. Med ett redaktionellt arbetssätt skapar vi cirkulär kommunikation som är inspirerande, lärande och som genererar affärsnytta. Det är nyckeln till förändring.

Kontakta Jouko Dahl

Telefon:
LinkedIn:

Studio Desktop och Jouko Dahl arbetar med kommunikation kring teknik, innovation, miljö, hållbarhet och cirkulär ekonomi med fokus på de nordiska länderna. Utgångspunkten är FN:s 17 globala hållbarhetsmål/Agenda 2030 med målet att skapa mer syftesdriven kommunikation.