Jan Oldenbring

– Almi Mälardalen

Cirkulär kompetens

Cirkulär affärsmodellering / CBMC

Redo att börja ställa om till en cirkulär ekonomi? Då kan det vara bra att få guidning av en erfaren företags- och innovationsrådgivare som med utgångspunkt från verktyget Cirkulär Business Model Canvas, CBMC, hjälper er navigera och affärsmodellera i cirkulär riktning.

Cirkulär BMC utgår från den ursprungliga och traditionella BMC av Alex Osterwalder, och är framtaget för att styra användaren att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller.

Kontakta Jan Oldenbring

Telefon:
Webb­sida:

Det här gör Almi Mälardalen

Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå.

Vi på Almi har länge arbetat nära tillväxtföretag. Det har gett oss en unik erfarenhet av de utmaningar som tillväxtföretagande innebär. Det har också lärt oss en hel del om vad som behövs för att lyckas.

Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag. Genom dotterbolaget Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé.

Almi kan bidra på flera olika sätt under företagets tillväxtresa. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa.

Den första kontakten med Almi startar alltid med en dialog om företagets behov. Den visar om det finns behov av Almis tjänster eller om det finns andra aktörer som bättre tillgodoser företagets behov.

Våra rådgivare har lång erfarenhet av att vägleda företag framåt på tillväxtresan. Oavsett var du är på den resan bör du kontakta Almi.