Theresa Thomasson

– Circular Action Tools

Cirkulär kompetens

Cirkulär scanning

CAT-scan är ett verktyg som hjälper företag identifiera nuläge och framtidsläge med utgångspunkt från hur ni arbetar med cirkulär ekonomi – medvetet eller omedvetet. Med verktyget identifierar vi, från ett cirkulärt perspektiv, företagets potential för lönsamhet genom hållbarhet samt potential för att reducera miljöavtrycket och miljörelaterade risker samt för att bidra positivt till en hållbar utveckling. Anpassat utifrån företagets marknad, produkter, processer och omständigheter.

Kontakta Theresa Thomasson

Telefon:
LinkedIn:
Webb­sida: