Liselotte Norén

– Refo

Cirkulär kompetens

Cirkulär affärsutveckling

Omställning, hållbarhet, affärer som är cirkulära, tillsammans med ledarskap är mina huvudområden. Min specialitet är att skapa samsyn och hitta potentialen i förändringen och skapa affärsnytta. Ofta kombineras det med min pedagogiska förmåga då utbildning är en del i en förändring.

Återbruk

Under många år har jag drivit refo, vilket är ett gigantiskt socialt återbruksprojekt som hela tiden utvecklas. Genom att människor får träffas och göra något meningsfullt som att skapa av restmaterial, får vi dom att växa – och bidra till den cirkulära omställningen.

Kontakta Liselotte Norén

Telefon:
LinkedIn: