Anna Bergström

– Återbrukskonsult

Cirkulär kompetens

Cirkulär handelsplats

Vill ni utveckla en befintlig eller etablera en ny handels- och mötesplats med utgångspunkt från hållbarhet och cirkulär ekonomi? Då kan mina erfarenheter från att ha utvecklat ReTuna Återbruksgalleria, från idé till internationell succé, komma väl till pass. Jag agera både rådgivare och projektledare.

Cirkulär omställning

Ert avfall – någon annans sortiment! Många vill men kan ha svårt att börja ställa om sin befintliga linjära verksamhet till en mer cirkulär och då kan det vara fiffigt att börja bakifrån, nämligen med ert avfall! Kanske finns det redan möjligheter att inom företaget utveckla affärer med det ni vanligtvis slänger bort? Som projektledare hjälper jag er igenom förändringsarbetet och genomför hela eller delar av ert utvecklings- och omställningsprojekt.

Kontakta Anna Bergström

Telefon:
LinkedIn:

Mer om vad jag gör

Som återbrukskonsult anlitas jag på uppdrag av kommuner, företag och organisationer som föreläsare, rådgivare och projektledare för utveckling av befintliga eller etablering av nya hållbara cirkulära koncept, handels- och mötesplatser. Som inspirationsföreläsare delar jag med mig av mina erfarenheter och skapar förståelse och insikt om synergier av cirkulära, klimatsmarta och hållbara investeringar. Genom rådgivning identifierar och kartlägger vi tillsammans möjligheterna för cirkulära loopar för er verksamhet. Såklart för ökad återanvändning och ökad lönsamhet!