Leverantör:

Biokol i påse

12 liter oladdad och finfördelad biokol producerad lokalt på gården baserad på grot från vårt dubbelcertifierade skogsbruk
Med en påse biokol kan du skänka en koldioxidsänka.

Biokol är ett klimatsmart jordförbättringsmedel, som förbättrar odlingsförhållandena, stimulerar den mikrobiella aktiviteten i jorden, gör jorden luckrare, lättare och mer lättarbetad, bibehåller fukten i jorden och minskar växternas bevattnings- och gödslingsbehov så att växterna klarar perioder av torka bättre. Biokol skapas genom en så kallad pyrolysprocess där torrt organiskt material bryts ned under syrefattiga förhållanden och höga temperaturer (350-1000 grader Celsius).

Pris
180 kr inkl. moms + frakt
Tillgängliga butiker
Våneviks gård