logo_oliv7498c

Våneviks gård

Capiro på Våneviks gård

Biokol i 12 liters påse
Förutom att vi är verksamhetskonsulter så driver vi även mångbruksverksamhet på Våneviks gård, som är en skogsgård vid havet en knapp mil söder om Oskarshamn.
Biokolen från Våneviks gård produceras småskaligt och baseras endast på restmaterial, grenar och toppar (s k grot) från Våneviks gårds dubbelcertifierade skogsbruk.
Biokol är ett klimatsmart jordförbättringsmedel, som förbättrar odlingsförhållandena, stimulerar den mikrobiella aktiviteten i jorden, gör jorden luckrare, lättare och mer lättarbetad, bibehåller fukten i jorden och minskar växternas bevattnings- och gödslingsbehov så att växterna klarar perioder av torka bättre.
Biokol skapas genom en så kallad pyrolysprocess där torrt organiskt material bryts ned under syrefattiga förhållanden och höga temperaturer (350-1000 grader Celsius).

Halvdagskurs i biokolsframställning
Under denna halvdagskurs lär du dig vad biokol är för något, vad det kan användas till och dessutom kommer du vara delaktig i den manuella och småskaliga tillverkningen av biokol med hjälp av en Kon-Tiki biokolsgrill.

Vi erbjuder

Biokol i påse

12 liter oladdad och finfördelad biokol producerad lokalt på gården baserad på grot från vårt dubbelcertifierade skogsbruk

Om Våneviks gård

Säte:
Oskarshamn
Telefon:
Hemsida:

Kontaktperson

Anna-Karin-Sward
Anna-Karin Swärd
VD
Tillgängliga butiker
Våneviks gård