Eric Söderberg

– Nestor

Cirkulär kompetens

Miljöledningssystem

En helhetslösning för verksamheters miljöledningssystem där cirkulär ekonomi ingår. Jag har över tjugo års erfarenhet av verksamheter som är klassade som miljöfarliga och hjälper till med certifieringsprocess där det ingår lagefterlevnad, kontroll av kemiska produkter, ta fram policys och rutinbeskrivningar m.m. Ett ”cirkulärt tänk” tillförs när verksamheter sätter upp miljömål och handlingsplaner för miljöarbetet.

Kontakta Eric Söderberg

Telefon:
LinkedIn:
Webb­sida:

Om Eric Söderberg och Nestor

Eric Söderberg, som äger Nestor, är miljövetare och företagsekonom med kompetens inom hållbar affärsutveckling, projektledning och utredningar inom miljö och energi.
Nestor är ett konsultbolag specialiserad på projekt inom hållbar utveckling med fokus på miljö och energ som erbjuder projektledning, förstudier och hittar finansiering till nya projekt. Vi bevakar utlysningar från myndigheter, EU och privata medel och utifrån dessa möjligheter skapar vi projekt tillsammans med dig som kund, från idé till genomförande och slutrapportering. I portfolien finns projekt inom förnybar energi, energieffektivisering, klimatinformation, miljö, landsbygdsutveckling och verksamhetsutveckling.