Magnus Hedenmark

– re:profit

Cirkulär kompetens

Cirkulär kemi

Det handlar om att skapa giftfria kretslopp vilket är en hörnsten i den cirkulära ekonomin. Kemin anpassas så att produkters livscykler fungerar optimalt utan att generera avfall, varken under produktion eller på eftermarknaden. Systematiskt, strategiskt och förutseende för att kunna möta utmaningarna och dra affärsnytta av det. Att omvandla problem till möjligheter och kostnader till vinster. Jag har arbetat många år med miljögiftsfrågor och författat Den Flamsäkra Katten och Cirkulär kemi.

Kontakta Magnus Hedenmark

Telefon:
LinkedIn:
Webb­sida:

Hållbar lönsamhet. Lönsam hållbarhet.

re:profit som hjälper kunderna att jobba lönsamt med hållbarhet. Specialiteten är cirkulär ekonomi och materialkontroll.