Christina Stålhandske

– Glass4Future Sweden

Cirkulär kompetens

Glasåtervinning

Jag har 20 års erfarenhet av glasforskning och utveckling, även återvinning och återbruk av glas och produkter innehållande glas. För lite glas återvinns och återbrukas idag. Jag kan hjälpa er med vem som kan återvinna ert glas och hur det skulle kunna vidareförädlas samt vad det skulle kunna återvinnas till. Jag kan hjälpa er som är glasanvändare och ni som tillverkar glasprodukter att öka hållbarheten. Tillsammans kan vi skapa ett cirkulärt glasflöde som bidrar till att minska CO2 utsläppen.

Återbruk

Glas är ett mycket beständigt material och lämpar sig väl för återbruk. Glasframställningen är mycket energikrävande så ju längre livslängd för glaset desto bättre. För lite glas återvinns och återbrukas idag.
Jag är en erfaren projektledare med djup glaskompetens och erbjuder rådgivning kring glas gällande kvalitet, tillverkning, bearbetning, användning, återvinning och återbruk för alla typer av glasapplikationer. Jag hjälper er ta fram lämpliga sätt att återbruka era glasprodukter.

Kontakta Christina Stålhandske

Telefon:
Webb­sida:

Vi kan glas och hur det kan användas cirkulärt

Glass4Future är ett konsultföretag med fokus på hållbara glasprodukter. Vi verkar för ökat återbruk och ökad återvinning av glas samt att glasprodukter ska vara hållbara.

Glas kan återvinnas hur många gånger som helst men det görs inte i den utsträckning som är möjligt. Det är alltid bättre att återbruka eller återanvända glaset ur miljösynpunkt.

Tillverkar vi glas från glas krävs betydligt mindre energi, CO2 utsläppen blir lägre och vi förbrukar inte råmaterial. De flesta byggprodukter av glas återbrukas inte idag. Det kan vi ändra på tillsammans!