Anneli Selvefors

– Forming Futures

Cirkulär kompetens

Cirkulär design

Kompetens inom cirkulära designstrategier och cirkulära systemprinciper. Har utvecklat ramverk med övergripande designstrategier, forskat specifikt på designstrategier för cirkulär konsumtion och utvecklat designverktyg för produkt- och tjänsteutveckling som möjliggör cirkulär konsumtion.

Cirkulär konsumtion

Kompetens inom cirkulär konsumtion och konsumtionsprocesser. Har forskat på cirkulära konsumtionprocesser och hur människor skaffa tillgång eller ägandeskap till produkter, använder produkter och sedan avyttrar dem. Bred förståelse för aspekter som påverkar människors konsumtion och hur produkter, tjänster och affärsmodeller kan utformas för att göra cirkulär konsumtion mer fördelaktig än linjär.

Cirkulär affärsutveckling

Kompetens inom affärsutveckling och strategiskt arbete för att utveckla nya erbjudanden. Har forskat på hur olika typer av aktörer kan samverka för att skapa nya typer av tjänster och produkter som blir attraktiva för konsumenter, bidrar till cirkulära resursflöden och blir ekonomiskt bärkraftiga för företagen.

Kontakta Anneli Selvefors

Telefon:
LinkedIn:
Webb­sida:

Om företaget

Forming Futures är en designbyrå som arbetar för att inspirera och stötta företag att utmana det nuvarande linjära paradigmet och transformera sina verksamheter så de blir både hållbara och cirkulära. Anlita Forming Futures för inspirerande eller djupdykande föreläsningar, för stöttande rådgivning inom expertområden, eller som partner för utveckling eller forskning inom cirkulär design och affärsutveckling.