Stormie Poodle

SP-logo-centrerad-med-tagline

Värdeskapande upcycling med hjälp av design

Stormie Poodle hjälper sina kunder att kommunicera hållbarhet i praktiken med hjälp av upcyclade produkter som tillverkats etiskt med utgångspunkt från uttjänt verksamhetstextil, oftast kundens, och cirkulär design.

Problem

I dagsläget existerar det i princip ingen återvinning för textilier (endast 1% av insamlade textiler blir till nya fibrer), och i synnerhet inte när det kommer till arbetskläder, som oftast hamnar i soporna och bränns upp.

Lösning: Värdeskapande upcycling med hjälp av design

Kan upcyclade textilprodukter kommunicera? Ja, det är precis vad Stormie Poodle arbetar med. Genom att ge ett företags uttjänta verksamhetstextil nytt liv i form av en produkt som kan användas i kundens verksamhet, med utgångspunkt från analys i Stormie Poodle Lab™, företagets värdeplattform, cirkulär design och etisk produktion, kan det berätta om ett företags hållbarhetsarbete både internt och externt. Det skapar engagemang. I Stormie Poodle Lab™ analyseras textiliernas egenskaper för att veta hur det kan hanteras i upcyclingen på bästa sätt. Något som kunden kan ha nytta av vid nya inköp av arbetskläder.
Stormie Poodle säljer även en egen kollektion av upcyclade textilprodukter där kunder kan beställa dessa med sitt egna varumärke på.

Affärsmodell: Resurs­effektivitet och återvinning

Produkten, dess framställning och hela värdekedjan planeras och övervakas så att material och energi används på ett effektivt sätt. Nya råmaterial och produkter framställs av insamlat och återvunnet material.

Intäktsmodell och fördelar för Stormie Poodle

Stormie Poodle säljer sina tjänster som konsultuppdrag utifrån omfattning och då ingår Stormie Poodle Lab™-analys. Materialet som produkterna tillverkas av är något som företagen ser som sopor och vill bli av med och är därmed gratis. Via webshop säljs färdigdesignade upcyclingprodukter, som kan märkas med företagets egna varumärke.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Att skapa engagemang och mening hos personal, så kallad employer branding, vilket handlar om hur ett företag eller en organisation uppfattas som arbetsgivare, positionerar sig på arbetsmarknaden, bidrar till minskad personalomsättning samt att det även kan attrahera nya medarbetare.
Stormie Poodle Lab™-analys leder i förlängningen till att kunden kan göra besparingar i kommande upphandlingar i och med att kravspecen kan utgå från analysen vilket ger svar på hur verksamhetens arbetskläder och övriga textilier mer kan utgå från den cirkulära ekonomin.

Stormie Poodle i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Textil upcyling
Juridiskt namn:
Stormie Poodle AB
Grundades år:
2008
Lanserade cirkulär lösning:
2008
Antal anställda:
1
Svenskt säte:
Villavägen 24, 182 79 Stocksund
Typ:
Småbolag
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Resurs­effektivitet och återvinning