Handgjorda lampor med hållbarhet i fokus

SKRYTA™ utvecklar lampor med hög designgrad som är miljömässigt och socialt hållbara. Av spillmaterial, i händerna på någon som står långt från arbetsmarknaden, vars arbete hamnar i en flott inredning. En resa som skapar många nya oväntade värden.

Problem

Mängder av användbart material blir över vid de flesta tillverkande industrier idag, då de flesta producenter ännu bara börjat sin cirkulära resa. Ofta blir hantering för resurskrävande och mindre lönsamt ur ett ekonomiskt perspektiv och skickas i värsta fall till förbränning.

Lösning: Handgjorda lampor med hållbarhet i fokus

SKRYTA™ designar och låter tillverka lampor för offentlig miljö. Dessa består till största delen av spillmaterial från regionala leverantörer. Stommar och mindre detaljer väljs omsorgsfullt efter miljökrav och möjligheter till återvinning. Små lokala aktörer engageras vid materialförädling. Våra kunder, främst via inredare och arkitekter, erbjuds lampor av hög designgrad, en upplysande faktor på många sätt. En dekorativ armatur, en storyteller, som kan bli en snackis.

Produktionen sker i nära samarbete med Göteborgs Stadsmission. Inom deras arbetsträning erbjuds deltagare möjligheten att tillverka våra lampor i en stressfri och lugn arbetsmiljö. Att vara del av något större är stärkande och att den enskildes hantverk och engagemang värderas högt. Varje lampa signeras och får ett id-nummer som kan kopplas till en specifik deltagare.

Således, en lampa som gör gott hela vägen.

Affärsmodell: Resurs­effektivitet och återvinning

Produkten, dess framställning och hela värdekedjan planeras och övervakas så att material och energi används på ett effektivt sätt. Nya råmaterial och produkter framställs av insamlat och återvunnet material.

Intäktsmodell och fördelar för SKRYTA™ [slow design]

SKRYTA™ har det flexibla förhållningssätt som krävs vid värdeskapande av spillmaterial. Lamporna tillverkas efter beställning och det blir därmed ingen lagerhållning. Kunden erbjuds också möjligheten att leasa ett urval av lampor, oftast visningsexemplar som redan har tillverkats.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

SKRYTA™ tillgodoser både den miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekten med sina produkter, och lamporna ses som en upplysande symbol. Kunden får en handgjord lampa som inte bara bidrar till att minska berget av spillmaterial utan också har stärkt en enskild individ under dess tillverkning. Det är något att vara stolta över och skryta om.

SKRYTA™ [slow design] i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Handgjorda lampor med hållbarhet i fokus.
Juridiskt namn:
SKRYTA AB
Grundades år:
2020
Lanserade cirkulär lösning:
2020
Antal anställda:
2
Svenskt säte:
Göteborg
Typ:
Småbolag
Målgrupp:
B2B, B2C

Fler aktörer inom Resurs­effektivitet och återvinning