Sculptur Sweden

Sculptur-logo

Affärer av skräp från företagens produktion

Storskalig 3D-printing med material som återvunnits och och utskrifter som designats för att kunna återprintas.

Problem

Människan ökande konsumtion genererar allt mer avfall men vi har varken rätt beteende eller rätt tekniker för att ta vara på det som materialresurs. Mycket skräp hamnar i våra hav och mätningar visar att plastandelen är mer än 150 miljoner ton.

Lösning: Affärer av skräp från företagens produktion

Sculptur skapar affärer av skräp från företagens produktion. Med hjälp av smart teknik, komplett team och cirkulära modeller levererar Sculptur färdiga lösningar så att näringslivet lättare kan ställa om till en smart och cirkulär affärsmodell.

Affärsmodell: Resurs­effektivitet och återvinning

Produkten, dess framställning och hela värdekedjan planeras och övervakas så att material och energi används på ett effektivt sätt. Nya råmaterial och produkter framställs av insamlat och återvunnet material.

Intäktsmodell och fördelar för Sculptur Sweden

Vi kan skapa nya produkter till företagens produktkatalog av det som de tidigare betraktade som skräp och var en kostnad.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Intäkter istället för utgifter. Inspirerande kommunikationsmaterial.

Sculptur Sweden i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Storskalig 3D-printing
Juridiskt namn:
Sculptur Sweden AB
Grundades år:
2019
Lanserade cirkulär lösning:
2019
Antal anställda:
6
Svenskt säte:
Karlshamn
Övriga orter:
Varberg
Typ:
Småbolag
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Resurs­effektivitet och återvinning